Uutiskirjeiden uutiset

Elinkeinojohtajan terveiset

28.10.2020 8.35

Elinvoimapalveluiden uutiskirjeen 8/2020 pääkirjoitus.

Iisalmessa ei anneta periksi haasteellisille ajoille, vaan tärkeitä tulevaisuusinvestointeja ja kehittämishankkeita viedään eteenpäin. Kaupungin taloudellinen tilanne tulee tänä vuonna olemaan kevään kauhuskenaarioita parempi ja päätetty säästöohjelma auttaa talouden oikaisemisessa, mutta ensi vuonna alijäämää on syntymässä arviolta 2M€. Uusi uimahalli sekä Kilpijärven ja Mansikkaniemen kouluhankkeet on päätetty kuitenkin viedä läpi suunnitelmien mukaisesti ja nämä lähes 30M€ investoinnit ovat merkittäviä hankkeita myös elinvoimanäkökulmasta. Kaupungin houkuttelevuuden kannalta vireä elinkeinoelämä tarvitsee rinnalleen laadukkaat palvelut ja Iisalmi on jo aiemminkin profiloitunut laadukkaan perusopetuksen kaupunkina. Uusi uimahalli tuo myös jo entisestään korkeatasoiselle Kankaan alueelle uutta säpinää ja tulee varmasti poikimaan tulevaisuudessa uutta yrittäjyyttä ja jatkoinvestointeja hyvinvointisektorilla. Mansikkaniemelle siirtyvä koulu vapauttaa myös Kirkonsalmen koulun alueen liiketoiminnalle todelliselta huippupaikalta. Alue tuleekin täyttymään 2020-luvulla uusilla kaupallisilla palveluilla, ensimmäinen sijoittuja tontinluovutuskilpailun perusteella tulee olemaan Lidl Suomi Ky.

Yleinen taloudellinen tilanne yrityskentällä on ollut koko syksyn ajan hyvin epävarma, mutta jonkinlainen torjuntavoitto koronasta on saatu. Ennätykselliset tilauskannat kärkiyrityksissä ovat osittain sulaneet, mutta uusiakin tilauksia on maailmalta saatu. Seuraavat viikot ja kuukaudet ratkaisevat kuitenkin paljon ensi vuoden kehityksen osalta. Seutumme sykkii vahvasti maailmantalouden rytmissä ja viennin kehitys heijastuu myös paikallisten palveluiden ja tavaroiden kysyntään. Vientiyritysten vierailuryhmien puuttuminen hotelleista ja ravintoloista vaikuttaa suoraan aluetaloudessa liikkuvien eurojen määrään ja myös kertyviin veroeuroihin. Tätäkin kautta voidaan sanoa, että kriisistä on noustava yhteistyöllä kaikkien toimijoiden kesken ja mietittävä keinoja turvallisiin tapoihin jatkaa kanssakäymistä tulevaisuudessa.

Kaupungin osalta olemme olleet aktiivisesti rakentamassa uusia mahdollisuuksia ja hakeneet myös rahoitusta kehittämistoimenpiteille, joilla uutta kasvua kriisin jälkeen ja jo sen aikana voidaan rakentaa. Yhdessä Ideoiden –hanke lähti liikkeelle jo kesällä ja syksyn aikana hankkeen puitteissa on kokoontunut useita eri alojen yrityksiä kehittämään toimintaansa sparraajien avustuksella mm. talouden, myynnin, markkinoinnin ja yrittäjän jaksamisen teemaryhmissä. Lokakuussa saimme tiedon, että Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle –hanke sai myös positiivisen rahoituspäätöksen. Valtakunnallisen haun tavoitteena oli edistää matkailuelinkeinon toipumista kriisistä eri puolilla maata ja meidän hankkeemme tekee työtä Ylä-Savon alueella. Tämä hanke käynnistyy viimeistään vuoden vaihteessa projektipäällikön rekrytointiprosessin jälkeen.

Emmekä unohda myöskään heikommassa asemassa olevia, Työllisyyspalveluihin on haettu valtionavustusta osatyökykyisten palvelujen parantamiseen ja tässäkin haussa menestyimme hienosti. Iisakki – Iisalmen työkykyohjelma sai 300 000€ euron valtionavustuksen ja käynnistyy alkuvuodesta. Hanke tukee hienosti samaan aikaan käynnistyvää valtakunnallista työllisyyskokeilua, jossa Iisalmi on myös mukana. Näillä toimenpiteillä yhdessä jo käynnissä olevien työllisyyshankkeiden kanssa tavoitteena on merkittävästi saada kriisin aikana kasvanutta työttömyyttä jälleen laskusuuntaan.

Elinvoimapalveluissa tehtävämme on auttaa yrityksiä hyvinä ja huonoina hetkinä kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Ota siis rohkeasti yhteyttä, mikäli kaipaat keskustelukumppania yrityksesi kehittämisessä.

Terho Savolainen, elinkeinojohtaja, puh. 040 630 5328, terho.savolainen@iisalmi.fi