Uutiskirjeiden uutiset

Elinkeinojohtajan terveiset

28.2.2022 9.00

Elinvoimapalveluiden uutiskirjeen 2/2022 pääkirjoitus

Ensimmäiset pari kuukautta ovat tästä vuodesta pian takana eikä yllätyksiltä ole vältytty maailman taloudessa tänäkään vuonna. Inflaation kiihtyminen on osoittautunut paljon ennustettua sitkeämmäksi ilmiöksi ja vaikuttaa varmasti meidän kaikkien toimintaan. Yritysten kannattavuudelle se on tuonut suuria haasteita, kun nopeita raaka-aineiden ja energian hinnannousuja ei saada täysimääräisesti siirrettyä asiakkaille. Erityisen hankalaa tilanne on ollut maataloudessa, jossa jo valmiiksi taloustilanne on monilla tiloilla ollut tiukka. Oman ikävän lisänsä tähän kaikkeen tuo geopoliittinen tilanne Itä-Euroopassa, tilanne Ukrainassa eskaloitui viimein sotatilaksi ja operaation lopullisia vaikutuksia maailmantalouteen voidaan tässä vaiheessa vain arvailla. Pörssit ovat jo reagoineet tilanteeseen voimakkaasti, samoin raaka-ainemarkkinat ja tämä heilunta varmasti jatkuu voimakkaana.

Jos kuitenkin katsotaan vielä hetki taaksepäin vuoteen 2021 ja Iisalmen kehitykseen. Kaupungin tilinpäätös on valmistumassa ja taloudellisesti voidaan sanoa jälleen kerran vuoden olleen erinomainen, ylijäämää kertyy jo 9. vuotta peräkkäin. Työttömyystilanne kaupungissa kehittyi myös parempaan suuntaan rankan koronavuoden jälkeen työttömyysasteen ollen keskimäärin 12,4%, mutta vielä ei olla aivan vuoden 2019 tasossa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyydestä on kasvanut parin viime vuoden aikana sitkeä ongelma, johon pyrimme kuluvan vuoden toimenpiteillä pureutumaan – lähes puolet kaikista työttömistä työnhakijoista on ollut yli vuoden työttömänä. Väkiluvun kehitys oli myös vuonna 2021 hieman mollivoittoinen erityisesti kuolleisuuden ollessa merkittävästi syntyvyyttä korkeammalla tasolla, kokonaisnettomuuttokin jäi 16 henkeä miinuksen puolelle. Tulemme jatkamaan myös vahvaa vetovoimatyötä ja kaupungin kehittämistä entistä viihtyisämmäksi, jotta jatkossa muuttoliike saadaan positiiviselle uralle!

Alkuvuoden aikana olemme saaneet edistettyä useita tärkeitä kehittämiskohteita, jotka tukevat myös uuden strategiamme toteutumista. Keskusta-alueen elinvoimaselvitys etenee hyvää vauhtia ja tuloksia siitä on saatavilla noin kuukauden kuluttua. Odotettavissa on useita hyvin mielenkiintoisia avauksia kauniin keskustamme kehittämiseen, joiden eteenpäin viemisessä tarvitaan kaupungin lisäksi monia muita toimijoita – erityisesti kiinteistöjen omistajia ja kaikkia kaupungin asukkaita, uusia palveluja ei synny ilman kysyntää. Myös Ylä-Savon yhteisen matkailutoiminnan kehittäminen saa uutta vauhtia 1.2.2022 käynnistyneestä kehittämishankkeesta, jolla haetaan uutta kasvua koronan jälkeiseen matkailutoimintaan. Kokonaan uutena avauksena käynnistyy maalis-huhtikuussa Life & Career - Elämä ja Ura Ylä-Savossa -hanke, maahanmuutto- ja kv- rekrytointipalveluiden kehittämiseen tähtäävässä projektissa tavoitellaan alueelle lisää kansainvälisiä työntekijöitä ja kehitetään heidän vastaanottamiseen liittyviä palveluprosesseja. Näilläkin kehittämistoimenpiteillä otetaan taas uusia askelia kohti Suomen houkuttelevinta seutukaupunkia.

- Terho Savolainen