Uutiskirjeiden uutiset

Elinkeinojohtajan terveiset

23.2.2021 15.00

Elinvoimapalveluiden uutiskirjeen 2/2021 pääkirjoitus

Lunta tulvillaan ja raikas talvisää lienee päivän puheenaihe useimmissa kahvipöydissä ja etäpalavereissa, vaikkei sitä koronakeskusteluakaan oikein voi välttää. Helpotusta korona-ahdistukseen odotetaan rokotusten laajentuessa työikäisiin, vaikka tuskallisen hitaasti tätä taikanestettä näyttää nyt Suomeen tulevan. Toivottavasti tavoitevauhtiin päästään pian ja puolen vuoden päästä jo kansakunta olisi pitkälle rokotettu, rajoituksia löysätään ja pääsemme pikkuhiljaa palaamaan tavallisempaan arkeen. Odotusaika sinne on kovin pitkä monien yrittäjien osalta, jotka ovat jo pian vuoden päivät kärsineet heikosta kysynnästä ja jopa elinkeinotoiminnan rajoittamisesta. Valtion antamat tuet auttoivat kuntia positiiviseen tulokseen viime vuonna, mutta liian moni yrittäjä on edelleen vailla tuloja. Luodut kustannustukijärjestelmät eivät ole tavoittaneet kaikkia ja myös yksinyrittäjät tarvitsevat vielä toisen tukipaketin jo elokuussa päättyneen ensimmäisen kierroksen jatkoksi. Uusia tukikierroksia on onneksi tietojen mukaan valmistelussa, mutta ne pitäisi saada nyt mahdollisimman pian jakoon ja yrittäjien toimeentulo turvattua.

Iisalmen kaupungin osalta koronan vaikutus näkyy edelleen työttömyystilastoissa ja sitä kautta valitettavasti myös muuttotilastoissa. Pitkään jatkuneet lomautukset ja myös irtisanomiset ovat selvästi vaikuttaneet alueen pitovoimaan, työn tai opiskelun perässä on lähdetty muualle. Kuitenkin edelleen monilla yrityksillä on osaajatarpeita ja rekrytointeja käynnissä, miksi osaajat ja tarpeet eivät kohtaa? Miten tulevaisuudessa voimme välttää tilanteen, jossa ihmiset ja työpaikat siirtyvät muualle koska osaajatarpeisiin ei voida paikallisesti vastata? Näitä ja monia muita kysymyksiä olemme pohtineet jo pitkään yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Aiheiden ympärillä on tehty paljon työtä, mutta paljon on vielä tekemättä.

Nyt Ylä-Savon seudulla on ainutlaatuinen tilaisuus löytää näihin jo liiankin tuttuihin ongelmiin uusia ratkaisuja: olemme päässeet mukaan Sitran Osaamisen aika –pilottikokeiluihin, joissa tuetaan alueen toimijoiden kykyä uudistua ja hyödyntää alueen osaamista entistä vaikuttavammin. Kevään kolmessa tilannekuvafoorumissa alueen keskeiset toimijat luovat aluksi yhteisen käsityksen alueen osaamisen ja yhteistyön tarpeista, hankkeista ja toimintaympäristöstä. Yrityksille on tehty jo alkuvuodesta kysely yhteistyöstä ja osaamisen roolista yritysten kilpailutekijänä. Yhteistyötä pidemmälle jatkavilla alueilla järjestetään tulevaisuusfoorumeja, joissa vahvistetaan osallistujien tulevaisuuden ennakointitaitoja ja alueen toimijat sopivat jatkoyhteistyöstä. Mikäli olet siis kiinnostunut tulevaisuuden elinvoiman rakentamisesta Ylä-Savossa, tervetuloa mukaan tähän yhteistyöhön.

Hieman synkästä yleistilanteesta ja konkurssiuutisista huolimatta tuleva vuosi näyttää jo valoisammalta. Teollisuudessa tilauskannat ovat syksyn jälkeen taas vahvistuneet ja toiveet vientikaupan nopeasta avautumisesta kasvavat rokotusten edetessä, samoin palvelujen kysyntä varmasti elpyy loppuvuotta kohti mentäessä. EU-rahoitusta on tulossa jakoon useissa eri ohjelmissa runsaasti niin yrityksille kuin kehittämisorganisaatioillekin, näihin tilaisuuksiin kannattaa nyt tarttua hanakasti. Kehittämistyölle on hyvä antaa aikaa silloin, kun koneet eivät käy jo valmiiksi ylikierroksilla suuren kysynnän vuoksi. Alueemme tulevaisuuden vetovoima rakentuu jatkossakin ihmeitä tekevien yritysten ja toimivien julkisten palveluiden yhteistyölle.

Terho Savolainen, elinkeinojohtaja, puh. 040 630 5328, terho.savolainen@iisalmi.fi