Ajankohtaiset rakennushankkeet

Avustukset jälkiasennushissien rakentamiseen haettavissa

22.2.2023 12.00

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarviossa on 200 000 euron määräraha jälkiasennushissien rakentamiseen myönnettäviä avustuksia varten. Tekninen lautakunta päättää avustusten jakamisesta hakemusjärjestyksessä. Avustusta voidaan myöntää 10% hissien suunnittelu-, rakentamis- ja asentamiskustannuksista, jotka Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt.

Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrotaan hankkeesta perusteluineen, sen kustannuksista ja aikataulusta. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa ARAn myönteinen avustuspäätös. Avustushakemus osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja toimitetaan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi (viestikenttään ”avustushakemus jälkiasennushissin rakentamiseen”) tai postitse osoitteeseen Iisalmen kaupunki, tekninen lautakunta, PL 10, 74101 IISALMI.

Avustus maksetaan rakennustyön valmistuttua. Ennen avustuksen maksatusta yhtiön tulee antaa selvitys ARAn hyväksymistä hankkeen lopullisista kustannuksista ja esittää valtuutetun tarkastuslaitoksen hissitarkastustodistus.

Lisätietoja:
Leena Miettinen
talouspäällikkö
040 588 9025
leena.miettinen@iisalmi.fi