Lapinlahti

TAIDE – TILA – ARKKITEHTUURI | Lastun 30-vuotisjuhlanäyttely

TAIDE - TILA - ARKKITEHTUURI_näyttelyjuliste.jpg
27.1.2023 0.00–23.4.2023 0.00

Näyttelyssä on Antti Halosen innoittamina tehtyjä teoksia, otos teoksia Lastun vuosien varrelta sekä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön muotojen ja rakenteiden rakentelua ja tutkimista.

Näyttely koostuu kolmesta osasta. Lastun arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen ryhmät opettajineen ovat tutkineet Antti Halosen ympäristöä kuvaavia maalauksia. Näistä maalauksista ovat valikoituneet ryhmiä kiinnostavat teokset, joita he ovat tulkinneet ja tutkineet sekä työstäneet omat versionsa, jotka innostavat näyttelyvieraita tarkkailemaan taidetta, tilaa ja arkkitehtuuria eri näkökulmista ja eri aistein. Näyttelyn materiaaleissa painottuvat kierrätys-, luonnon- ja lahjoitusmateriaalit, jotka ovat perusta Lastun työskentelyssä.

Tuoreiden teosten rinnalle näyttelyyn on tuotu esille otos teoksia vuosien varrelta 1990-luvulta tähän päivään. Nämä on toteutettu Lastun eri toimintamuodoissa ja ryhmissä muun muassa arkkitehtuurin taiteen perusopetuksessa, taidelukion arkkitehtuurikursseilla, leireillä ja työpajoissa. Työt ovat eri ikäisten erilaisin materiaalein, tekniikoin ja teemoin tekemiä tutkielmia arkkitehtuurista ja arkiympäristöstä. Tässä näyttelyosuudessa voit myös katsella videon, joka esittelee Lastun monipuolista ja värikästä toimintaa.

Näyttelyn toiminnallisessa osuudessa näyttelyvieraat pääsevät rakentamaan ja tutkimaan arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön muotoja ja rakenteita. Voit rakentaa taloja, kyliä ja kaupunkeja, suunnitella pohjapiirroksia, korttelikarttoja tai asemakaavoja, pohtia ympäristösanastoa tai lukea arkkitehtuurikasvatusaiheista kirjallisuutta.

Lastussa on kehitetty toimintavuosien aikana erilaisia opetusmateriaaleja arkkitehtuurikasvatukseen. Näyttelystä löytyy muun muassa koko kolmikymmenvuotisen taipaleen palvellut mittakaavatuolisarja, 2000-luvun alussa syntynyt arkkitehtuurilaatikko ja tuoreimpana kylä- tai kaupunkirakenteen kuvaamiseen kehitetyt magneettipalikat.

Lastu on yhdistyksen ylläpitämä lastenkulttuurikeskus ja taide- ja rakennusalan toimintakeskus Lapinlahdella. Lastun tehtävänä on tukea ja edistää arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikasvatusta sekä rakennetun ympäristön arvostusta, ymmärtämistä ja vaalimista. Työtä tehdään suunnittelemalla ja toteuttamalla taidelähtöistä toimintaa: työpajoja, kerhoja, leirejä, kursseja, projekteja, avointa perhetoimintaa, opetushankkeita, koulutusta, näyttelyjä, tapahtumia sekä tuottamalla arkkitehtuuri- ja taidekasvatusmateriaalia. Lastun toiminnoissa painottuu monitaiteinen, laaja-alainen ja kokonaisvaltainen sekä yhteisöllisyyttä ja soveltavaa taidetta painottava lähestymistapa.

Lastun toiminta-alue on Pohjois-Savon maakunta. Toiminta kattaa lapset, nuoret ja aikuiset. Lastu on verkostoitunut paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lastun tavoitteena on lisätä taiteen saavutettavuutta ja saatavuutta. Lastun työssä ovat keskiössä maaseutu- ja haja-asutusalueet. Lastu tuo toimintaa lähelle, ihmisten arkiympäristöön, jolloin taide- ja kulttuuritoimintaan pääsevät osallistumaan tasaveroisesti myös pienillä paikkakunnilla ja syrjässä elävät lapset, nuoret ja aikuiset. Lastun toiminnassa on keskeistä, että osallistujat pääsevät tekemään käsillä sekä aistimaan ja kokemaan kehollaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja taiteen lajeja. Työskentelyssä ollaan aitojen, oikeiden ja alkuperäisten kokemusten äärellä.

Lastun arkkitehtuurikasvatus rakentaa merkityksellistä suhdetta omaan elinympäristöön yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Lastun arkkitehtuurikasvatuksessa pureudutaan omaan arkiympäristöön ja oman kotiseudun kohteisiin. Arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteena on avata silmät omalle arkiselle ympäristölle ja kasvattaa juuret arvostamaan sitä.

Taidemuseo Eemil on avoinna tope klo 1116 ja lasu klo 1115.
Tarkistathan juhlapyhien ja mahdolliset muut poikkeavat aukioloajat https://www.eemil.fi/museovierailu/

Suljettu pääsiäisenä 7.–9.4.2023.

Liput: 10 euroa, 8 euroa eläkeläiset, työttömät, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museokorttikohde. Taidemuseo Eemilissä on Lastun näyttelyn ajan käytössä näyttelylippu: kun asiakas ostaa pääsylipun, hän voi pyytää näyttelylipun, jolla hän pääsee maksutta taidemuseoon 23.4.2023 saakka. Näyttelylippu mahdollistaa esimerkiksi perheiden useammat vierailukerrat. Näyttelylippu on henkilökohtainen.

Hinta:

Tapahtumapaikka

Osoite: Suistamontie 3, 73100 Lapinlahti
Puhelin:
Email:
Www-osoite: http://www.eemil.fi

Tapahtuman järjestää

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Yhteyshenkilö: Mervi Eskelinen
Puhelin: 050 326 7243
Www-osoite: http://www.lastu.fi