Julkaistut blogit -blogiarkisto

Yhdistystoiminta kaupungin voimavarana

21.3.2019 15.21
3

Olemme juuri saaneet valmiiksi päätösesitykset yhdistysten harkinnanvaraisista avustuksista. Vuonna 2019 avustuksia jaetaan n. 330 000 euroa, joka on 0,2 % kaupungin kaikista toimintamenoista. Avustusta jaetaan n. 100 eri yhdistykselle.

Avustusten yhtenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Iisalmessa. Avustusten myöntämisellä pyritään kaupunkistrategian mukaisesti tukemaan kuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta sekä tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.

Osa yhdistyksistä tuottaa merkittävässä määrin sosiaali- ja terveydenhuollon tai muuta kunnallista palvelua tukevaa toimintaa. Näistä esimerkkeinä Päiväkeskus Pysäkki ry, Iisalmen Mielenterveystuki ry, Taito Ylä-Savo ry sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto/Perheentaloyhteistyö, jotka järjestävät päiväkeskustoimintaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Nämä muutamina esimerkkeinä siitä, miten yhdistystoiminta voi parhaimmillaan tukea kunnan lakisääteistä toimintaa. Ilman näitä toimijoita olisi tyhjyys, jota julkinen sektori ei todennäköisesti pystyisi täyttämään.

Suhtaudun yhdistystoimintaan erityisellä kunnioituksella. Yhdistyksissä toimii lukuisa joukko ihmisiä, jotka käyttävät vapaaehtoisesti aikaansa ja energiaansa yhteisen hyvän tekemiseksi. Tämä on asia, joka ansaitsee kiitoksen. Oli sitten kysymyksessä lasten, nuorten tai ikäihmisten virike- tai liikuntatoiminta, ajanvietto tai muu vastaava toiminto, on sillä paikkansa ja merkityksensä.

Yhdistystoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen on sitten jo oma haasteensa. Olisi tietysti hienoa, jos voisimme suoraan numeroilla osoittaa, että esimerkiksi yhdistyksen päiväkeskustoiminta on pelastanut 10 ihmistä psykiatriselta laitoshoidolta tai että x määrä lapsia on välttynyt kiireelliseltä sijoitukselta riittävien tukitoimien ansiosta. Kaikkea ei voi mitata euroissa –eikä tarvitsekaan.

Liikuntajärjestöjen avustuksia myönnettiin 100 000 euroa 44 eri yhdistykselle. Tämän perusteella voi vain kuvitella, mikä merkitys näillä järjestöillä on Iisalmen liikuntapalveluiden tuottamisessa. Yhdistystoiminta mahdollistaa monipuolisen harjoittelun, laajan lajivalikoiman ja kullekin sopivan liikuntamuodon harrastamisen. Näistä seuroista on ponnistanut monia lahjakkaita lapsia ja nuoria maailmalle.

Yhdistystoiminta on todellakin voimavara kaupungille. Elinvoimaa, pitovoimaa ja vetovoimaa parhaimmillaan. Kiitos ja kumarrus.

Eeva Suomalainen
Talousjohtaja