Julkaistut blogit -blogiarkisto

Vuoden vaihtuminen toi muutoksia työllisyydenhoidon rintamalle

5.1.2017 13.54
2

 Vuoden 2017 Etapilta eteenpäin -blogiväylän avaa  teknologia- ja teollisuusalojen toimiala-asiantuntija Anita Paananen. Anita tarkastelee uuden vuoden myötä työllisyydenhoitoon tulleita muutoksia. Miten ne vaikuttavat työnhakijan arkeen ja tuovatko ne mukanaan uusia mahdollisuuksia?

Valoisaa vuoden alkua kaikille! Vuodenvaihteet tuovat usein muutoksia. Paras tapa pysyä muutoksissa mukana on hyväksyä ne ja muokata omaa ajattelua joustavammille, myötätuntoisemmille urille.

Näin on myös työllisyydenhoidon osalta - muutoksia tuli uuden vuoden myötä: Te-toimisto on uuden vuoden lupauksenaan ryhtymässä haastattelemaan kaikki työnhakijat. Tätä kautta toivotaan avautuvan uusia tehokkaita työnjaon käytäntöjä.

Rekrytointikokeilu otetaan käyttöön uutena työpaikan saantia edistävänä toimintana perinteisen työkokeilun rinnalle. Rekrytointikokeilussa kuka tahansa työtön työnhakija voi omasta aloitteestaan ehdottaa työnantajalle enintään kuukauden mittaista kokeilua työtehtävässä. Rekrytointikokeilun tarkoitus on osoittaa työnantajalle henkilön osaaminen ja soveltuvuus työhön tähtäimessä tietenkin työsuhteen solmiminen.

Palkkatukeen tulee merkittävä muutos, kun palkkatuetun työn työssäoloehto karttuu jatkossa vain 75 %:sti. Tällä on suora vaikutus työssäoloehdon täyttymiseen.

Työtön työnhakija voi kokeilla yrittäjämäistä itsensä työllistämisen tapaa kahden viikon ajan, jolloin on mahdollisuus saada soviteltua työttömyysetuutta.

On huomattava myös työlainsäädännön 2017 muutokset: Esimerkiksi uuden 1.1.2017 ja sen jälkeen solmitun työsuhteen koeaika pitenee 4 kuukaudesta 6 kuukauteen ja joissain tapauksissa työnantajalla on oikeus pidentää lisää koeaikaa. Työnantajan takaisinottovelvollisuusaika lyhenee. Työnantajan takaisinottovelvollisuus tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanottua työntekijää kohtaan lyhenee neljään kuukauteen. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottovelvollisuuden pituus on kuitenkin kuusi kuukautta.

Pitkäaikaistyöttömän voi vuoden 2017 alusta lukien palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun syyn vaatimusta. Laki määrittelee pitkäaikaistyöttömäksi henkilön, joka on ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Näissä tapauksissa määräaikainen työsuhde saa olla enintään 1 vuosi.

Sivusin tässä lyhyesti vain muutamia mielestäni tärkeimpiä muutoksia. On hyvä muistaa, että muutokset tuovat aina mukanaan mahdollisuuksia. Esimerkiksi Te-viranomaisten uusi toimintatapa haastatella työttömät työnhakijat kolmen kuukauden välein aiemman harkinnanvaraisen haastattelun sijaan voi mielestäni lisätä  työttömien työnhakijoiden tasa-arvoa: jokainen tulee huomioiduksi potentiaalisena työtekijänä johonkin tehtävään, tai sitten kasvokkaisten haastattelujen tuloksena on jokin muu oivallus. Joka tapauksessa haastattelukäytäntö on uusi tervetullut työkalu työllisyydenhoitoon. Se on myös uusi mahdollisuus ehdottaa ja löytää uusia tehokkaita työnjaon käytäntöjä. Myös Sinulle hyvä blogini lukija kaikki on mahdollista, jos todella tahdot. Kaikenlaisista muutoksista huolimatta toivon pitenevien päivien myötä uutta valoisampaa aikaa meille kaikille!

 

 Anita Paananen