Julkaistut blogit -blogiarkisto

Varhaiskasvatus voimavarana perheille ja yhteisölle

VAKAesite_lapsikuva.jpg
24.1.2020 12.38
7

Tammikuu on pakkaskuu, kuten vanhassa lastenlaulussa kerrotaan. Varhaiskasvatusmaailmassa olemme olleetkin luovia tämän talven ulkoleikkien suhteen. Näin hallinnon työntekijänä on ihanaa seurata Päiväkoti Simpukan ja muidenkin päiväkotien toimintaa myös uusien Facebook ja Instagram –sivustojen avulla. Päivän hyvän mielen –hetken saa meistä jokainen kurkkaamalla varhaiskasvatuksen eläväiseen maailmaan vaikka näin etänä. Iisalmessa on tarjolla sekä kunnallisia että yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja.  Tammikuussa 2020 on vähän reilu tuhat lasta meillä kirjoilla päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

Opetushallituksen kotisivulla on kerrottu varhaiskasvatuksen monista tehtävistä. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä sekä tukee huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun. Lisäksi varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuksen järjestämistä ohjataan valtakunnallisilla varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla, joiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa myös jokaiselle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet ja toimet sekä mahdollinen tuen tarve. Lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa varhaiskasvatusta. Myös lapsen vanhemmille tai huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen.

Perheiden hyvinvointi on ollut keskeisenä yhdistävänä teemana työurani aikana perhepäivähoidon ohjaajasta lastensuojelun erityisopettajaksi ja sosiaali- ja terveysalan lehtorista nykyiseen hallinnon tehtävääni sivistys- ja hyvinvoinnin toimialan varhaiskasvatuksen johtajana. Perheiden hyvinvointiin on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina, silti perheiden kohtaamisen toimintatapojen taustalla ovat edelleen eri hallinnonalojen erilliset siilomaiset rakenteet ja niiden omat erilliset tehtävänsä. Nämä siilomaiset rakenteet tuottavat hyvinvointia, mutta niiden rinnalle on kehitettävä enemmän perheiden lähtökohdista rakentuvia yhteisiä toimintatapoja ja kohtaamispaikkoja, missä perheiden selviytymiskykyisyyden ja vanhemmuuden hyvinvoinnin tukemiselle olisi tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Rakennamme ja muokkaamme yhdessä soten ja järjestöjen kanssa matalankynnyksen palveluita ja kohtaamisen paikkoja lapsiperheille.  

Vanhemmuuden ja perheen varhainen tuki toteutuu varhaiskasvatuksessa luontevasti. Perheiden kohtaaminen on päivittäistä. Kehityksen ja oppimisen tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille ja se on osa laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa tunnistetaan lapsen tuen tarve ja järjestetään tarkoituksenmukaista tukea tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla, vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen asti.  

Taidekasvatuksen, kuten ilmaisun, musiikin, liikunnan ja lukutaidon valmiuksia vahvistavan toiminnan sisältöihin panostamme ja taidekasvatus onkin varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Kiitos kuuluu meidän henkilökunnan vahvaan pedagogiseen osaamiseen ja taitoon.  Yhteistyö kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluiden kanssa on avannut iisalmelaisille lapsille ja perheille mahdollisuuden osallistua monipuoliseen taidetarjontaan. Teemme yhteistyötä myös seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Yhteistyössä on voimaa!

Suomalainen varhaiskasvatus, pedagogiset käytännöt ja tutkimus ovat kiinnostuksen kohteena kansainvälisestikin. Olen huomannut, miten Iisalmessa on mahdollista avata uusia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja sen mukana on tullut myös uusia kehittämisen ideoita. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Lähtökohtia toiminnallemme ovat lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi sekä merkityksellinen yhteistyö perheiden kanssa.

Iisalmen varhaiskasvatuksessa lasten hyvinvoin­tia ja kasvatusta tuetaan Ihmeelliset vuodet –me­netelmällä. Vahvuusperustainen tapa olla vuorovaikutuksessa niin lasten kuin aikuistenkin kanssa on upeaa katseltavaa ja kuunneltavaa. Varhaiskasvatusmaailmassa hyvä työntekijä ei pyri parhaaseen yksilösuoritukseen, vaan antaa kaverin loistaa, saa muutkin loistamaan. Olemme huomanneet, että oleellinen tekijä hyvinvoinnin kannalta, on oma suhtautuminen asioihin. Hyvä ruokkii hyvää. Antaa hyvän kiertää. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan tänä vuonna 2020 on trendikästä olla mukava. Sitä me olemme.

Kaija Rautaparta-Pennanen, varhaiskasvatusjohtaja