Julkaistut blogit -blogiarkisto

Uudella otteella työnhakuun!

31.3.2016 15.16
5

 Etapin bloggaajana on tällä kertaa Anita Paananen, Etappi-työllisyyspalveluiden toimiala-asiantuntija, teknologia- ja teollisuusalat. Anita tuntee rekrytoinnin haasteet sekä työnantajan että työnhakijan näkökulmasta ja onkin siten loistava sparraaja molemmin puolin. Ammattilaiset Areenalla -rekrytointikampanja on inspiroinut Anita Paanasta kirjoittamaan blogipostauksen uudenlaisesta työnhaun otteesta. Ajatukset ovat kypsyneet ja vahvistuneet kampanjan alkutaipaleella, kun Anita yhdessä muiden toimiala-asiantuntijoiden kanssa on tehnyt kampanjassa mukana oleville työnhakijoille osaamiskartoituksia. Miten syntyy hyvä osaamisprofiili, miten huomioida työnantajan tarpeet ja tuoda omaa osaamista sopivassa kulmassa esille? Etenkin silloin, jos työnhaku kohdistuu piilotyöpaikkoihin, on oman osaamisen näkyväksi tekeminen erityisen tärkeää.

Anita_Paananen_netti.jpg

 

Pysyviä työpaikkoja ei ole tai ainakaan ne eivät ole itsestään selvyyksiä. Irtisanomis- ja yt-uutiset ovat päivittäisiä yrityskuulumisia. Työnhakijalle uuden työpaikan etsiminen alkaa jo lähennellä ammattimaista toimintaa, joka vaatii oikeasti osaamista. Minimissään työnhaku on mahdollisten työtilaisuuksien kartoittamista avoimilta työmarkkinoilta ja omien hakupapereiden päivittämistä ja kohdentamista. Työmarkkinoilla rekrytointia tapahtuu koko ajan. Oma aktiivisuus työpaikan löytämisessä tuottaa parhaan tuloksen. Eri työnhakukanavilla avoimeksi ilmoitetut työpaikat edustavat vain 10 -20 % kaikesta rekrytoinnista!

Työnhaussaan työnhakijan kannattaa tarkastella myös rekrytoijan näkökulmaa. Usein työnhakutoimenpiteisiin lähdetään kiireellä sopivan paikan ilmaannuttua työnhakukanaville, pohtimatta tarkemmin onko tämä kyseinen työ itselle sopiva tai täyttyvätkö ilmoituksessa mainitut edellytykset.
Monesti rekrytoija on suuren urakan edessä, kun hän alkaa käydä läpi kymmeniä joskus jopa satoja avoimeksi ilmoitettuun paikkaan tulleita hakemuksia. Miten hän tarttuisi juuri sinun hakemukseesi? Hakemuksesi on muodollisesti hyvin laadittu ja asetetut edellytykset täyttyvät, mutta kuvastuuko hakemuksen lukijalle motivaatiosi ja sitoutumisesi juuri tähän työhön? Voi olla, että olet jättänyt tämän tärkeän seikan huomiotta. Se voi olla eräs syy siihen, että hakemukseesi ei tartuta. Kalliita virherekrytointeja välttääkseen rekrytoija haluaa varmistua motivaatiostasi ja sitoutumisestasi ennen kuin kohdentaa tarkemman mielenkiintonsa juuri sinuun.

Rekrytoijalla on harvoin aikaa kertoa hakijoille hakuprosessin etenemisestä, vaikka fiksun rekrytoijan olisi syytä näin tehdä. Rekrytoijalla on aikataulu, jonka puitteissa hän toivoo saavansa koko prosessin läpi. Rekrytoijan tilanne voi olla myös sellainen, että rekrytointi keskeytetään tai alun perinkään tehtävään ei ollut tarkoitus valita ketään. Näissä tilanteissa työnantaja ei ole kuitenkaan velvollinen informoimaan hakijoita. Myöskään hakijan välivaiheen soitot rekrytoijalle eivät edistä loppusuoralle pääsyä, vaan turhina kontaktointeina lisäävät rekrytoijan kiirettä.

Erilainen vaihtoehto työnhaulle on suunnata huomio piilotyöpaikkoihin. Piilotyöpaikan hakijana tilanteesi on täysin toinen. Sinä itse kohdennat osaamistasi juuri sille yritykselle ja tehtävään, josta olet aidosti kiinnostunut. Asetu hetkeksi rekrytoijan asemaan ja tee näkyväksi se, miksi yritys hyötyisi juuri sinun palkkaamisestasi. Tässä kohtaa unohda henkilölähtöinen motiivisi löytää työtä, sen sijaan nosta esille yrityksen edelläkävijyys ja kiinnostavuus. Tällä saat positiivisen vastaanoton viestillesi kerrotpa sen puhelimitse tai kirjallisesti. Sitten on eduksi kertoa verkostostasi sekä mahdollisista suosittelijoistasi ja sitten tarjota yhteydenottoa. Voit myös kertoa mitä tekisit yrityksessä ensimmäisten kuukausien aikana ja millaisia tuloksia yritys työstäsi saisi. Toimi niin kuin myynnin ammattilainen konsanaan: osoita, että ymmärrät esimiehen/yrityksen haasteita ja että sinulla on niihin ratkaisuehdotuksia. Tee osaamisesi kokonaisuudesta selkeä paketti, jotta rekrytoijan päätöksen tekeminen on helppoa. Tässä et pääse helpolla, mutta se voi tuottaa tulosta hyvinkin nopeasti!