Julkaistut blogit -blogiarkisto

RAKENNETAAN YHDESSÄ LISÄÄ ”Iisalmen ihmettä”

6.7.2018 8.00
0

Iisalmi on saanut viime aikoina paljon positiivista julkisuutta mediassa. On puhuttu ”Iisalmen ihmeestä”. Asiaan syvemmin perehtyneet asiantuntijat ovat tämän myös vahvistaneet, että näin todella on.

Kun itse ensimmäisen kerran luin ”Iisalmen ihmeestä” tunsin suunnatonta ylpeyttä kotikaupunkiani ja koko Ylä-Savon historiaa ja sen yrityksiä kohtaan. Mieleeni nousi heti kysymys, voisimmeko mekin kaupungin työntekijöinä olla tässä mukana?

Mutta mitä ”ihmeitä” minä itse voisin tehdä yksityishenkilönä, kaupungin henkilöstöpäällikkönä tai me kaikki Iisalmen kaupungin palveluksessa olevat työntekijät yhdessä? Totesin heti, että varmasti, paljon, kunhan me vain huomaamme ympärillämme olevat ”ihmeet” eli kaikki hyvät asiat, mitä meillä on ja alamme kertomaan niistä eteenpäin.

Iisalmen kaupunki on hoitanut talouttaan hyvin ennakoiden aina tulevia muutoksia toimintaympäristössä ja tehnyt sopeutustoimia etupainotteisesti. Sen ansiosta meillä on tänä päivänä vakaa ja turvallinen työnantaja, jonka ei ole tarvinnut turvautua koskaan henkilöstön joukkolomautuksiin. Meillä on useimmilla vakituinen työ, henkilöstön kehittämiseen on panostettu, koulutusmäärärahoista ei ole tingitty, on ikäohjelma, varhaisen tuen -malleja ja tehty paljon työtä henkilöstön yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi laatimalla ohjeistuksia henkilöstön ja esimiesten käyttöön. Henkilöstökyselyillä mitataan säännöllisesti henkilöstön hyvinvointia ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä.

Myös luottamushenkilöt ja johto ovat antaneet tunnustusta henkilöstöllemme hyvästä työstä. Hyvää palautetta on tullut myös tapaamieni kuntatyönantajien ja yritysten edustajilta sekä meille muualta tulleilta uusilta työntekijöiltä, jotka ovat todenneet, että meillä on asiat hyvin. Joten voimme olla ylpeitä työnantajastamme ja myös itsestämme.

Ja kun katsotaan tilannetta laajemmin, meillä on täällä hyvät elinolosuhteet, on puhdasta luontoa, hyvät harrastusmahdollisuudet, kaikki tärkeät palvelut lähellä, lapset saavat hyvää opetusta, mikä on myös valtakunnan tasolla huomattu jne.

Todella paljon on hyviä asioita, joita emme aina tule ajatelleeksi. Voisimmeko näistä alkaa yhdessä rakentamaan omaa menestystarinaamme ja luoda samalla hyvää työnantajakuvaa.

Kaupungin visio 2030 on olla ”Suomen houkuttelevin seutukaupunki”. Tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu strateginen toimenpideohjelma ”Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja”, jonka toteutumiseen me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa, jokainen omassa työssään, omalla käytöksellään työyhteisössä ja työpaikan ulkopuolella, vapaa-aikana, kotona ja missä ikinä liikummekin.

Kesäkuussa oli Ylä-Savon ensimmäinen yhteinen seudullinen HR-foorumi, jossa Iisalmen kaupunki ja seudun kärkiyritykset miettivät yhdessä keinoja, miten voisimme lisätä alueen vetovoimaa ja saada tänne osaavaa työvoimaa. Muutakin HR-yhteistyötä suunnitellaan. Tämä on uutta toimintakulttuuria ihan käytännön tasolla, voisiko tässä olla aineksia menestystarinaksi?

Olen usein miettinyt, mistä ihmisten tyytymättömyys ja negatiivisuus yleensä kumpuavat? Siihen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta ja aina ihmiset eivät osaa sitä itsekään määritellä. Oma kokemukseni kuitenkin on, että positiivisuus kantaa aina eteenpäin.

Olen joskus lukenut tällaisen ajatuksen, joka mielestäni kertoo paljon.

Pidä ajatuksesi positiivisina, sillä ajatuksistasi tulee sanojasi, sanoistasi tulee tekojasi, käyttäytymisestäsi tulee tapojasi, tavoistasi tulee arvosi, arvoistasi tulee kohtalosi” (Mahatma Gandhi).

Hyvää ja virkistävää kesäloma-aikaa kaikille!

Terveisin,

Sinikka Laatikainen
henkilöstöpäällikkö
Iisalmen kaupunki