Julkaistut blogit -blogiarkisto

Mitä Kuuluu -koulunuorisotyöhanke yläkoulussa

Punainen tausta, piirroshahmo nainen sekä puhekupla, jossa lukee
6.7.2022 9.00
0

Koulunuorisotyöhankkeen toimintakausi on 4.1.2021-30.6.2022. Hankkeen tavoitteena on tukea kouluhyvinvointia ja opiskelussa jaksamista. Lisäksi hankkeessa kehitetään varsinkin korona-ajalle uusia toimintatapoja ja –malleja oppilaiden toiveiden mukaisesti sekä syvennetään jo tehtyä yhteistyötä harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi (Nuorisopassi ja IHMe) sekä yksinäisyyden vähentämiseksi. Hanketta koordinoi Iisalmen nuorisopalvelut ja hankkeen rahoittaa OKM / Itä-Suomen AVI.

 

Koulunuorisotyöhankkeen perusperiaatteet

Hankkeen periaatteena on lisätä kohtaavien aikuisten määrää koulussa sekä vahvistaa nuorisotyön osuutta koulumaailmassa. Työskentelyssä on nuorisotyöllinen ote sekä nuorisotyön perusperiaatteet – vapaaehtoisuus ja nuoren ehdoilla. Koulunuorisotyö ei paikkaa opettajien työpanosta eikä korvaa oppilashuoltoa.

 

Koulunuorisotyö käytännössä

Käytännössä koulunuorisotyöntekijä mahdollistaa nuorten osallisuutta nuorisotyöllisin menetelmin yläkoulussa sekä kehittää ja toteuttaa välitunti- ja yhteisöllisiä toimintoja lisäten koulun me-henkeä, positiivista luokkahenkeä ja työrauhaa luokissa. Koulunuorisotyöntekijä toimii matalan kynnyksen aikuisena ja vierellä kulkijana nuorten saavutettavissa koulupäivän aikana. Koulunuorisotyöntekijä on mukana erilaisissa teematapahtumissa ja ryhmäytymispäivissä.

 

Lisätietoja hankkeesta

Marjo-Riitta Kumpulainen, koulunuorisotyöntekijä, Iisalmen Nuorisopalvelut
Puh. 040 121 7062, marjo-riitta.kumpulainen@iisalmi.fi