Julkaistut blogit -blogiarkisto

Minä osaan!

7.11.2016 10.50
6

Etapin blogissa asiapuhetta osaamisesta teknologia- ja teollisuusalojen toimiala-asiantuntija Anita Paanaselta. Katse ja sanat ovat Nilakan suunnalla, jossa Etappi tekee käänteistä työnhakukampanjointia yhdessä alueen osaavien työnhakijoiden kanssa. Millaista osaamista porukasta löytyykään, tule ja tutustu!

Työelämämme on muuttunut nopealla vauhdilla viimeisen puolenkymmenen vuoden aikana ja se tulee muuttumaan edelleen nopealla ja vaikeasti ennakoimattomalla tavalla. Kuka osaa tai uskaltaa sanoa, millainen työelämän kenttä on esimerkiksi 15 vuoden kuluttua? Jo nyt puhutaan paljon automaatiosta, roboteista ja digitalisaatiosta. Ne luovat joillekin paljon uusia mahdollisuuksia ja toiset taas kokevat ne uhkaavina. Tässä asiassa erot vain kasvat ihmisten välillä. Taidot ja mahdollisuudet eivät monilla riitä. Missä menee raja? Mikä ikäpolvi on vaarassa pudota kelkasta ja millä ikäpolvella osaaminen on kohdallaan? Vai onko osaaminen ikäasia lainkaan? Mielestäni ei ole.

Etappi-työllisyyspalvelut yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestää marraskuun loppupuolella Nilakan Osaajatreffit. Osaajatreffit-tapahtumassa ja –kampanjassa toimitaan käänteisesti perinteisiin rekrymessuihin verraten. Perinteisessä mallissahan työnantajat kokoontuvat yhteiseen tapahtumaan, laittavat näyttelyosastonsa kuntoon ja houkuttelevat potentiaalisiksi kokemiaan työntekijäitä tutustumaan yritykseensä ja tarjoamiinsa työmahdollisuuksiin. Nämä perinteiset roolit ovat vaihtuneet toisin päin Nilakan Osaajatreffit-tapahtumassa, jossa työnhakijat laittavat itsensä likoon ja markkinoivat osaamistaan työnantajille. Mistä muualta eri rekrytointikanavista työnantaja saisi yhtä nopeasti kasvokkaisen kontaktin työnhakijoihin – ja vieläpä maksutta?

Osaajatreffit- tapahtumaan on ilmoittautunut yli kolmekymmentä eri alojen ammattilaista kertomaan omasta osaamisestaan: kertyneestä työkokemuksesta ja koulutuksista täydennyskoulutuksineen, kiinnostuksen kohteistaan ja toiveistaan tulevaan työhön liittyen. Osaajatreffeillä työnhakija on esillä koko persoonallaan, verbaalinen ja kehollinen viestintä mukaan luettuna.

Osaajatreffeille osallistuvia työnhakijoita on toki valmennettu uudenlaiseen tilanteeseen. He ovat kerranneet moneen kertaan oman työhistoriansa, kiteyttäneet ja kertoneet ääneen, mikä erityisesti aiemmissa töissään on ollut mielenkiintoista, tunnistaneet omaa osaamistaan myös ammattialansa ulkopuolelta, herätelleet omia sisäisiä voimavarojaan valjastettavaksi työmarkkinoiden käyttöön sekä antaneet kasvonsa työnhakuun. He ovat nyt rohkeasti ja tosissaan lähteneet etsimään työtä omalta kotiseudultaan, osa myös laajemmaltakin alueelta.

Toivon kaikkien näiden työnhakijoiden puolesta, että työnantajat kuulevat heidän kutsunsa tulla tapahtumaan. Tulla kuulemaan, mitä kaikkea osaamista Nilakan neljän kunnan alueelta löytyykään. Osaamista tässä porussa nimittäin löytyy. Koko työnhakijajoukon yhteinen motto voisi kuulua: MINÄ OSAAN.

Tervetuloa Keiteleelle, hotelli Keitelerantaan keskiviikkona 23.11.2016 klo 15.30 – 18.00.

ILMOITTAUDU NILAKAN OSAAJATREFFEILLE: http://bit.ly/NilakanOsaajatreffit23112016
Tilaisuus on maksuton. Lue lisää www.etappi.eu

Tiedostot