Julkaistut blogit -blogiarkisto

Lukuvuoden puolivälin kuulumisia Sivistys- ja hyvinvointitoimialalta

5.2.2018 11.00
2

Meillä Iisalmen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on käytössä oma kalenteri: Meillä ei puhuta kalenterivuodesta vaan lukuvuodesta. Tähän aikaan vuodesta se alkaa olla noin puolivälissä. Kuluvan lukuvuoden alussa, eli elokuussa 2017, otimme käyttöön kaksi uutta koulua: Kangaslammin ja Kauppis-Heikin koulut.

Uudet koulut ovat herättäneet kiinnostusta ja on ollut mukavaa kierrättää niissä sekä läheltä että kaukaa tulleita vieraita. Poikkeuksetta koulumme ovat herättäneet ihastusta ja kiinnostusta. Erityisesti varttuneempi väki on ihmetellyt koulujen uudenlaisia sisätiloja - niissä kun ei ole käytännössä lainkaan käytäviä tai portaikkoja, vaan kaikki tilat ovat myös opetustiloja. Auloihin on sijoitettu esimerkiksi ryhmä- tai parityöskentelyn mahdollistavia, joustavasti muokattavia istuin- ja pöytäryhmiä. Harvassa luokassa on enää perinteisiä pulpetteja. Isoonkin kouluun on saatu pienen koulun tunnelmaa sillä, että koulu muodostuu rajatuista alueista, joista jokaiseen on oma sisäänkäyntinsä. Myös sisustuksellisilla valinnoilla on tiloista tehty yksilöllisiä ja tunnistettavia omiksi alueikseen. Esimerkiksi Kangaslammin luonnosta kumpuavat metsän värit toistuvat ”Kankkulan koulun” kaarnanruskeissa ja mäntymetsänvihreissä tekstiileissä ja muissa yksityiskohdissa. Koulujemme uudet muuntojoustavat tilat ovat mahdollistaneet myös aivan uusia pedagogisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi pari- ja tiimiopettajuutta. Digiloikkakin on helpompi toteuttaa, kun läppäriä tai tablettia voi käyttää pulpetin sijasta mukavassa istuinryhmässä oleillen. Ja hyvää sisäilmaa hengitellen.

Samaan aikaan kun oppilaat ja opettajat ovat näissä kahdessa koulussa totutelleet uusiin tiloihinsa, olemme me hallinnon puolella pohtineet koko perusopetuksen palveluverkkoa. Meistä viranhaltijoista olisi tärkeää, että kaikilla Iisalmen koululaisilla olisi yhtä hyvät oltavat kuin Kangaslammin ja Kauppis-Heikin kouluissa nyt on. Siksi olemme ehdottaneet, että pohjoisella alueella yhdistettäisiin kolme koulua yhdeksi isommaksi ja rakennettaisiin uusi koulu entisten keskelle eli Mansikkaniemelle. Harmillista kyllä, tämä esitys ei mennyt läpi ensimmäisessä käsittelyssä eli sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Käsittely jatkuu vielä kaupunginhallituksessa ja lopullinen päätös tehdään valtuustossa 12.2. Toivottavasti siellä päättäjät ymmärtävät, että tämä on oikeasti paras vaihto suurimmalle osalle oppilaista. Se on myös edullisin. Kaupungissa on muitakin rakentamistarpeita ja on tärkeää, että niitäkin on mahdollista toteuttaa.