Julkaistut blogit -blogiarkisto

Kuurupiilosilla työpaikkojen kanssa

23.3.2016 10.35
5

Työnhakija on tänä päivänä haastavassa tilanteessa, kun eri kanavat suorastaan pursuavat avoimia työpaikkoja – tästä huolimatta työpaikka jää useimmiten pelkäksi haaveeksi.

Sitran tuore työelämätutkimus Uuden työn valmiudet ja reitit kertoo, että vain alle neljäsosa työtä hakevista on päätynyt nykyiseen työhönsä hakemalla avointa työpaikkaa. Samainen tutkimus kertoo myös, että TE-toimistojen kautta työtä on löytänyt vain nelisen prosenttia työssäkäyvistä – tästä herääkin kysymys, onko TE-toimisto nykyisessä muodossaan tullut tiensä päähän? Ehkäpä, mutta henkilökohtainen mielipiteeni on, että TE-toimistojen olisi aika uudistua ja ottaa aktiivisempi rooli työnhakijoiden ”sparraamisessa”, sillä nykyisellään toiminta ruokkii passivoitumista.

Jos TE-toimistosta otettaisiin pitkittyneen työttömyyden kourissa olevaan työnhakijaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja kysyttäisiin vaikkapa ”Mitä kuuluu?” ja kannustettaisiin työnhakuprosessiin sekä omatoimiseen yritysten kontaktointiin, niin veikkaan, että syrjäytyminen työmarkkinoilta jäisi useammalta kokematta. Edellä mainittu voi kuulostaa jonkun mielestä turhalta paapomiselta, mutta täytyy tiedostaa, etteivät kaikki ihmiset ole samanlaisia: Henkilö voi esimerkiksi olla todella kova tekemään työtä annetun työkuvan mukaan, mutta kyseinen henkilö saattaa samalla olla arka ottamaan omatoimisesti yhteyttä yrityksiin työpaikan toivossa - tällöin tarvitaan taho, joka valaa henkilöön uskoa liittyen työn hakemiseen ja omiin taitoihin. Voi olla, että TE-toimistojen korulauseissa tämän tyyppistä toimintaa harjoitetaan, mutta käytännön tasolla tilanne on aivan toinen - tämän olen todennut omakohtaisesti sekä kohtalotovereilta kuulemieni kokemusten kautta.

Nykyinen tilanne työmarkkinoilla on johtanut siihen, että jos yritys laittaa työpaikan avoimeen hakuun, se hukkuu yhteydenottoihin ja työpaikkahakemuksiin. Tämän vuoksi yritykset suhtautuvat entistä nihkeämmin avoimiin ilmoituksiin ja työntekijä pyritään löytämään hiljaisesti. Tällöin kohdataan tilanne, jossa työ, johon tekijää kaivattaisiin, saattaa jäädä pitkäksikin aikaa vaille tekijää – voi jopa olla, että tilanteen pitkittyessä koko työntekijän tarve unohtuu ja toimintaa pyöritetään liian pienillä resursseilla ja yrityksen tuottavuus kärsii.

Sitran tutkimuksessa kerrottiin viidesosan saaneen työtä lähestymällä itse työnantajaa: uskon, että tämä osuus on kasvamassa jatkuvasti. Työnhakijoiden tulee olla aktiivisia ja herätellä yrityksiä huomaamaan toiminnastaan rekrytointitarpeet ja potentiaalisten työhakijoiden, osaajien, olemassaolo.

Mikko Kesä (vanhempi neuvonantaja, Sitra) toteaa omassa blogissaan seuraavaa: ”Piilotyön ongelmat eivät ole yksiselitteisesti ratkaistavissa, mutta uudenlainen työnhakijoiden ”etuovi.com” voisi tuoda kaivattua uutta informaatiota ja inspiraatiota etsiä osaajia kaikenlaisiin töihin.”. Tähän viitaten Ammattilaiset Areenalla –rekrytointikampanjan toimintamalli tarjoaa juuri tätä alueellisesti. Iisalmen alueen osaajat eri toimialoilta on koottu verkkosivuille (bit.ly/iisalmenosaajat), josta työnantajat voivat tutustua tarkemmin heidän työkokemukseensa ja osaamiseensa, sekä ottaa heihin myös yhteyttä.

On hienoa huomata, että verkkosivuilla listattujen osaajien kuvien ylle on alkanut ilmestyä tekstipalkkeja ’TYÖLLISTYNYT’. Olen iloinen jokaisen kampanjan myötävaikutuksella työpaikan löytäneen puolesta - kampanja on jo siis osoittanut tarpeellisuutensa ja tehonsa. Eikä tässä vielä kaikki: Kampanja huipentuu 20.4.2016 järjestettävään tapahtumaan, jossa osaajat esittäytyvät yrityksille. Toivonkin yritysten lähtevän laajalla toimialarintamalla mukaan ja tulevan tapaamaan meitä osaajia kasvotusten. Kuurupiilon aika on ohi!
jukkalainaus.JPG

Etapilta eteenpäin blogissa vieraili Ammattilaiset Areenalla -mediatiimiläinen, osaaja Jukka Vattukallio.
Jukka on 42-vuotias entinen it-alan yrittäjä, jonka yrittäjämäinen asenne on päässyt edukseen myös Ammattilaiset Areenalla -tekemisessä. Tutustu Jukkaan ja muihin osaaviin ammattilaisiin http://bit.ly/iisalmenosaajat.