Julkaistut blogit -blogiarkisto

Kaupungin hankinnat ja aluetalous

3.7.2019 10.21
2

Minulta on usein kysytty, kuinka paljon kaupungin vuosittain käyttämistä euroista jää omalle alueelle. Otin tästä kysymyksestä kopin ja selvitin asian.

Kunnat ovat omalla alueellaan merkittäviä toimijoita. Kaupunki tuottaa ja käyttää paljon palveluita sekä työllistää. Iisalmen kaupunki työllisti viime vuonna 771 vakituista työntekijää. Määräaikaiset ja työllistetyt mukaan lukien työntekijöitä oli vuoden lopussa 1 000 henkilöä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) palveluksessa oli viime vuoden lopussa 1 261 vakituista työntekijää eli kaupunki ja SOTE työllistivät alueellamme yhteensä 2 032 työntekijää.

Kaupungin ja kuntayhtymän palveluksessa on muun muassa opettajia, lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, lomittajia ja ravitsemustyöntekijöitä. Nämä muutamia ammattiryhmiä mainitakseni. Kaupunki ja SOTE ovat siten alueemme suurimpia työnantajia. Kaupunki ja SOTE maksoivat vuonna 2018 palkkoja työntekijöilleen yhteensä 105,5 M€. Nämä eurot päätyivät suurimmaksi osaksi kiertoon omalle alueelle.

Toteutimme viime vuoden laskujen osalta ostolaskuanalyysin eli kävimme läpi kaikki viime vuoden ostolaskut (31 000 kpl). Teimme laskujen perusteella analyysin siitä, minkä verran olemme maksaneet euroja eri kunnissa toimipaikkaansa pitäville yrityksille. Poistimme tarkastelusta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle, vesiliikelaitokselle, Kuntarahoitukselle, Kuntien eläkevakuutukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle ja Kansaneläkelaitokselle maksetut laskut. Tarkastelussa olivat mukana kuntien omistamat yhtiöt sekä kunnat, joiden kanssa Iisalmi tekee yhteistyötä lakisääteisissä tehtävissä. Tarkastelussa mukana olevien laskujen yhteissumma oli 45,6 M€. Tulokset olivat mielenkiintoisia.

Suurimmat Iisalmeen ja Pohjois-Savon alueelle kohdistuvat kaupungin hankinnat olivat sähköä, yksityistä varhaiskasvatusta, joukkoliikennettä ja koulukuljetuksia sekä ICT-palveluja. Iisalmi maksoi vuonna 2018 Pohjois-Savossa toimipaikkaansa pitäville yrityksille 26,4 M€ eli 58 % kaikista hankinnoista. Tästä Ylä-Savon alueelle kohdistuvia hankintoja oli 17,4 M€ eli 38 % kaikista hankinnoista.

Omaan maakuntaan Iisalmen euroista jäi siten 58 % ja Ylä-Savon alueelle 38 %. Iisalmelaisille yritykselle maksettiin 14,2 M€ eli 31 % kaikista hankinnoista. Minusta voimme olla näihin lukuihin tyytyväisiä, vaikka parantamisen varaa varmasti on.

Jos lasketaan yhteen kaupungin maksamat palkat ja hankinnat, voidaan todeta, että Ylä-Savon alueelle kaupungin maksamista euroista jäi lähes 60 M€. Vertailun vuoksi mainittakoon, että viime vuonna kaupunkilaisten maksamaa tuloveroa kertyi 63,7 M€.

Kesä on kuluttamisen aikaa. Ihmiset matkustavat ja käyttävät palveluita. Alueemme on täynnä hienoja tapahtumia ja monipuolisia palveluita ympäri vuoden. Uskon, että ilmastonmuutoskeskustelun johdosta matkailu kotimaassa kiinnostaa tulevaisuudessa yhä enemmän. Toivon, että myös alueemme yritykset saavat tästä osansa.

Hyvää kesää kaikille,
Eeva Suomalainen
Talousjohtaja
Iisalmen kaupunki