Julkaistut blogit -blogiarkisto

Jokainen koulupäivä on tärkeä

17.6.2022 11.00
0

Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke (SKY) on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana valtakunnallinen hanke. Pohjois-Savossa hanketta toteutetaan neljän kunnan yhteisenä hankkeena Iisalmessa, Lapinlahdella, Siilinjärvellä ja Sonkajärvellä. Hanke alkoi elokuussa 2021 ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Sitouttavan kouluyhteisötyön tavoitteena on kehittää kansallinen malli, jolla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Mallia kehitetään pilottikokeiluiden sekä kehittävän arviointitutkimuksen avulla. Hankkeen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 5.–9. oppilaat, koulujen henkilökunta, sekä oppilaiden vanhemmat.

 

SKY-kehittämistoiminnan tavoitteena on:

• tukea oppilaiden kiinnittymistä koulunkäyntiin ja ennaltaehkäistä poissaoloja

• vähentää poissaolojen haitallisia vaikutuksia ja tukea putoamisriskissä olevia oppilaita

• kehittää käytänteitä, jotka yhdenmukaistavat poissaolojen seurantaa ja tilastointia

 

Hanke käytännössä

Pilotissa mukana oleviin kuntiin on palkattu hankerahoituksella kolme sosiaalialan ammattihenkilöä, jotka työskentelevät pilottikouluilla työnimikkeellä kouluyhteisötyöntekijä. Pilottikouluja on yhteensä seitsemän, joista Iisalmen osalta pilottikouluna toimii Juhani Ahon koulu.

Kouluyhteisötyöntekijän tehtävänä on tukea kouluyhteisön opiskeluilmapiiriä, hyvinvointia ja toimintakykyä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisötyöntekijän työ on opetusvelvollisuuteen sitomatonta toimintaan. Työ perustuu oppilaiden kohtaamiseen ja oppilaslähtöiseen yksilöiden, ryhmien ja yhteisön kouluun kiinnittymisen tukemiseen.

 

Lisätietoja

Nea Huttunen, koordinoiva kouluyhteisötyöntekijä, Sonkajärven kunta

puh. 040 182 6912 / nea.huttunen@sonkajarvi.fi

 

Maarit Huttunen, kouluyhteisötyöntekijä, Iisalmen kaupunki

puh. 040 670 7299 / maarit.huttunen@iisalmi.fi

 

Emilia Heiskari, kouluyhteisötyöntekijä, Siilinjärven kunta

puh. 044 740 1352 / emilia.heiskari@siilinjarvi.fi

 

Kehittämistoiminnan julkaisut:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163091