Julkaistut blogit -blogiarkisto

HYVIS - Hyvää mieltä yläkouluun - Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen

Hyvis.jpg
21.7.2022 10.00
0

Iisalmessa Juhani Ahon koululla on ollut HYVIS - Hyvää mieltä yläkouluun -hanke lukuvuoden 2021–22 nuorten psyykkisen pahoinvoinnin ja koronan vaikutusten ennakoimiseen ja puuttumiseen. Hankkeessa toimi kolme psyykkaria mielenterveyden asiantuntijoina osana kouluyhteisöä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Iisalmen kaupungin perusopetus saivat Pohjois-Savon liitolta kansallista rahoitusta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) HYVIS Hyvää mieltä yläkouluun -hankkeelle. Hanke on edistänyt Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa Uuden kasvun suunnitelmassa 2020–2022 nuorten koronaepidemian haitallisiin vaikutuksiin vastaamista. Hanke alkoi 2.8.2021 ja päättyy 31.7.2022. Hankkeen tavoitteena on ollut ennakoida ja puuttua nuorten psyykkiseen pahoinvointiin sekä torjua koronan vaikutuksia jalkautuvalla mielenterveyspalvelujen kokeilulla. Hankkeella on lähdetty luomaan pohjaa SISOTE (sivistystoimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon) -yhteistyölle nuorten ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Hankkeen toiminta ja vaikutukset

Hankkeessa työskenteli lukuvuoden 2021–2022 ajan kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja yksi sairaanhoitajaopiskelija. Psyykkareiden työ oli ehkäisevää mielenterveystyötä sekä varhaista puuttumista oppilaiden oireiluun ja huolenaiheisiin. He työskentelivät osana nuorten arkea tarjoten varhaista tukea. Opettajien kanssa he kävivät yhteisiä keskusteluja nuorten erilaisista tilanteista oppilaan tukemiseksi ja opettajan osaamisen vahvistamiseksi. Vanhemmille tarjottiin keskustelutukea nuorten asioissa ja ryhmätoimintaa muiden toimijoiden kanssa vanhemmuuden tukemiseen.
Hankkeessa saatiin luotua toimintamalli nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluun. Hankkeessa saatuja kokemuksia tullaan hyödyntämään suunniteltaessa nuorten matalankynnyksen mielenterveyspalveluja tulevalla hyvinvointialueella.


Lisätietoja

Tiimivastaava Hennariikka Ålander, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, p. 040 716 7584, hennariikka.alander@ylasavonsote.fi

Kehittämispäällikkö Mira Ulmanen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, p. 040 159 8236, mira.ulmanen@ylasavonsote.fi