Julkaistut blogit -blogiarkisto

Elinkeinojohtaja Terho Savolaisen terveiset 3/2022 elinvoimapalveluiden uutiskirjeessä

29.3.2022 13.00
0

Elinvoimapalveluiden uutiskirjeen 3/2022 pääkirjoitus

Elämme nyt todella historiallisia aikoja - kukapa olisi uskonut muutama vuosi sitten että vuonna 2022 olemme toipumassa jo kaksi vuotta kestäneestä pandemiasta ja samalla Euroopassa soditaan naapurimaamme toimesta? Monella tapaa kuormittavassa tilanteessa onni on ollut yhtenäinen Euroopan unioni ja länsivaltojen rintama, joka on asettanut Venäjälle ennennäkemättömän kovia pakotteita. Toki tämä vaikuttaa Suomen talouden näkymiin lyhyellä aikavälillä negatiivisesti, mutta on tässä tilanteessa ainoa oikea ratkaisu. Ylä-Savonkin kärkiyritykset ovat luopumassa liiketoiminnoistaan Venäjällä pakotteiden ja sotatilan siivittämänä. Näiden päätösten toimeenpano ja vaikutukset tulemme näkemään lähikuukausien aikana. Kysyntää alueemme tuotteille onneksi on toistaiseksi erittäin hyvin muualla maailmassa, joten pitkällä aikavälillä uskon kasvun jatkuvan hyvällä tasolla ja toivottavasti lyhyenkin aikavälin vaikutukset jäävät pieniksi. Tällä hetkellä ajatukset ovat pitkälti Ukrainassa ja siinä, miten voimme auttaa heitä selviytymään sodan jaloista. Ylä-Savon alueellekin on varmasti tulossa pakolaisia sodan myötä ja luonnollisesti otamme heidät avosylin vastaan, kaupungin maahanmuuttopalveluiden yksikkö palvelee kaikkia alueelle tulevia parhaansa mukaan ja auttaa heitä uuden arjen rakentamisessa.

Sodan keskellä myös toipuminen koronapandemiasta on alueellamme edelleen kesken ja kohoavat raaka-aineiden hinnat haastavat vielä pitkään useimpia toimialoja. Monilla palvelualoilla kysyntä ei vielä ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle, vaikka positiivista kehitystä onkin jo tapahtunut. Kesää kohti mentäessä tilanne toivottavasti vielä paranee ja pitkästä aikaa näyttäisikin olevan tulossa oikein vilkas tapahtumakesä. Perinteiset Oluset, RunniRock ja Koljonvirran kesäteatteri saavat rinnalleen pieniä ja vähän suurempiakin tapahtumia, unohtamatta koko seudun perinteisiä Eukonkantoa ja Iskelmäviikkoja naapurikunnissa. Kaikki tapahtumat tuovat kaivattua elinvoimaa alueelle ja myös toimeentuloa monelle pandemiasta kärsineelle yrittäjälle ja työntekijälle. Nyt jo on jopa esitetty huolta työvoiman saatavuudesta, kun koronan myötä alalta on hakeuduttu toisiin tehtäviin. Ratkaisuja työvoimapulaan haemme elinvoimapalveluissa yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa, uskon työvoimaa vielä löytyvän ajoissa ja riittävästi.

Osaavan työvoiman saatavuus ja osaamisen kehittäminen olivat kärkiteemoina yhteistyössämme Sitran kanssa vuonna 2021 ja työ jatkuu edelleen alueen omin voimin. Vuoden aikana kehitetty Ylä-Savon osaamisen kehittämisen malli onkin jalkautumassa käytäntöön kevään 2022 kuluessa ja siitä on tarkoitus tehdä uusi ketterä toimintamalli Ylä-Savon tarpeisiin. Perustettavan kumppanuuspöydän kautta yritykset otetaan entistä tiiviimmin mukaan alueen koulutustarjonnan kehittämiseen ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tulee toimimaan yhteisenä solmupisteenä laajemmille palveluille. Tämä tarkoittaa toivottavasti jatkossa myös lisää korkeamman asteen koulutusmahdollisuuksia ja koskettaa kaikkia toimialoja. Joustavilla malleilla on haettava ratkaisut osaajatarpeisiin niin yritystasolla kuin laajemminkin alueellamme. Olemme myös mukana valtakunnallisissa seutukaupunkiverkoston Ketterää Osaamista ja Seutukaupunkien Innovaatioekosysteemiverkosto -hankkeissa, joilla osaltaan rakennetaan parempia toimintamalleja tulevaisuuteen yritysten, oppilaitosten ja kuntien välille. Kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena on alueen elinvoiman kasvattaminen tulevaisuudessa ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

Aurinkoisia kevätpäiviä!

Terho Savolainen

29.3.2022


Lue elinvoimapalveluiden 3/2022 uutiskirje

Siirry uutiskirjearkistoon ja uutiskirjeen tilaussivulle