TUKEA TYÖLLISTYMISPOLUN SUUNNITTELUUN

Autamme iisalmelaisia työnhakijoita yksilöllisen työllistymispolun suunnittelussa, kun tavoitteena on työllistyminen tai osaamisen kehittäminen. Tarvittaessa voimme myös selvittää kuntoutumisen mahdollisuudet.

Ohjauksen, neuvonnan ja palvelupolun suunnittelun lisäksi edistämme iisalmelaisten työnhakijoiden työllistymistä erilaisilla tuilla: Iisalmi -tuki, työllistämisseteli, kesätyötuki ja miniyritystuki. Lisäksi rekrytoimme palkkatuettuja työntekijöitä kaupungin omiin yksiköihin sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle.

 

Palvelemme työnhakijoitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

We can provide you with service also in english.

Vi kan ge tjänst ockå på svenska.

 

Varaa aika asiantuntijalle ja suunnitellaan sinulle sopivin polku työllistymiseen!

Maarit Tikkanen, p.  040 642 8996 / maarit.tikkanen@iisalmi.fi (nuorten kesätyötoiminta ja yrityksiin työllistäminen)

Sari Tolonen, p. 040 830 4342 / sari.tolonen@iisalmi.fi (kaupungille ja järjestöille työllistäminen)

Tiina Sotisalo, p. 040 162 7039 / tiina.sotisalo@iisalmi.fi (kaupungille ja järjestöille työllistäminen)

tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi

fb: Työllisyyspalvelut Iisalmi

 

TYÖLLISTÄMISSETELI, VOIMASSA 31.12.2019 ASTI

Työllistämisseteli on Iisalmen kaupungin työllisyyspalveluiden osallistuvan budjetoinnin kokeilu, joka kohdistuu vuodelle 2019.  Työllistämisseteli on nopea työllistymisen apuväline, joka on tarkoitettu iisalmelaisten työnhakijoiden työllistämiseen syyskaudella 2019. Setelin voi saada iisalmelainen työnhakija, joka on joko 18-29 -vuotias tai joka on yli 30 -vuotias ja on ollut työttömänä vähintään 6 kk.

Työnantajaa koskevat edellytykset

  • Työnantajalle myönnettävän tuen määrä riippuu työsuhteen kestosta.  Jos työsuhde kestää 1-2 kk, tuen määrä on  700€ ja jos työsuhde kestää 2 kk tai pidempään, tuen määrä on 1500€.
  • Työnantaja voi olla yritys, julkisen sektorin toimija tai yhdistys/järjestö/säätiö. 
  • Työajan on oltava vähintään 18h/vko ja työsuhteen kesto vähintään 1 kk
  • Palkkaus on TESin mukainen (jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla vähintään 1211€/kk (v. 2019 kokoaikatyössä).

Työllistämissetelillä voidaan tukea työtä, joka alkaa vuoden 2019 aikana, viimeistään 31.12.2019. Työllistämissetelin voi palauttaa liitteineen jo ennen työsuhteen alkamista.

Hae pian omasi: Työllisyyspalvelut, Riistakatu 5A, 4. krs, 74100 Iisalmi / tyollisyyspalvelut@Iisalmi.fi

KAUPUNGILLE TYÖLLISTYMINEN

Työllisyyspalvelut työllistää  kaupungin yksiköihin  ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tehtäviin ensisijaisesti iisalmelaisia työnhakijoita, joille on maksettu työmarkkinatukea vähintään 200 päivää työttömyyden perusteella.  Aikaisempaa työkokemusta alalta ei edellytetä, koska työtehtäviin opastetaan ja perehdytetään.  Hoidamme myös kunnan velvoitetyöllistämisen.

Ota meihin yhteyttä ja tarkista, voisitko juuri sinä olla seuraava työllistettävä!

Sari Tolonen, p. 040 830 4342 / sari.tolonen@iisalmi.fi

Tiina Sotisalo, p. 040 162 7039 / tiina.sotisalo@iisalmi.fi (1.1.2020 alkaen)

 

IISALMI -TUKI

Iisalmi -tuella voidaan tukea työnhakijan suoraa työllistymistä tai osaamisen kehittämistä eri pituisten oppisopimuskoulutusten kautta.  Tuen määrä on 800 €/kk enintään 8 kk, ja oppisopimuksissa tuki on 800€/kk ensimmäiset 6 kk ja loppuajalle tuki muuttuu 400€:ksi.  Tuen ensisijainen tavoite on edistää työssäoloehdon täyttymistä.

Vuonna 2019 tuella voidaan tukea vain yrityksiin kohdistuvaa työllistymistä, mutta vuoden 2020 alusta tuki muuttuu myös 3. sektorille käytettäväksi.

Jos haluat selvittää, voitko käyttää Iisalmi -tukea työllistymisesi edistämisessä, ota yhteyttä Maarit Tikkaseen, p. 040 642 8996 / maarit.tikkanen@Iisalmi.fi

NUORTEN KESÄTYÖTUKI

Kesätyötuki on tarkoitettu 16-24 -vuotiaille iisalmelaisten koululaisten, opiskelijoiden ja työnhakijoiden kesäajan työllistämiseen. Tukeen oikeuttavan työn pitää ajoittua koulun/oppilaitoksen kesälomakaudelle. Jos nuori on työnhakija, työ voi toteutua ajalla 1.5.-30.9. 

Työnantajalle maksettavan tuen määrä oli vuonna 2019  20,00€/pvä ja se voitiin myöntää enintään 20 työpäivälle. Vuoden 2020 kesätyötuen määrä, ehdot ja uudet lomakkeet julkaistaan viimeistään ensi vuoden alussa.

Kesätyöpaikkaa kannattaa kysellä jo hyvissä ajoin sekä osallistua työllisyyspalveluiden järjestämiin kesätyöinfoihin. Asiantuntijamme Maarit antaa vinkkejä työnhausta ja kesätyöpaikoista.

Maarit auttaa niin nuoria kuin kesätyötukea hakevia työnantajia.  Maaritin voit myös tavata Ylä-Savon Ohjaamossa (Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi).

Maarit Tikkanen, p. 040 642 8996 / maarit.tikkanen@Iisalmi.fi

fb: Työllisyyspalvelut Iisalmi

fb: Ohjaamo Ylä-Savo

MINIYRITYSTUKI KOULULAISILLE JA OPISKELIJOILLE

Miniyritystuki on tarkoitettu iisalmelaiselle 16-24 -vuotiaalle joko peruskoulun päättävälle tai opintojaan jatkavalle nuorelle, joka on kiinnostunut kokeilemaan yrittäjyyttä.  Nuori voi kesätyön sijasta perustaa miniyrityksen kesän ajaksi.

Miniyritystuen määrä vuonna 2019 oli 500 €, jos perusti miniyrityksen ensimmäistä kertaa. Jos jatkoi aiemmin aloitettua miniyritystoimintaa samalla liikeidealla, tuen määrä oli 350€. Miniyritystä ei välttämättä tarvitse perustaa yksin, vaan samassa yrityksessä voi olla useampi miniyrittäjä. Tällöin tukea voidaan myöntää jokaiselle miniyrittäjälle (esim. 3 miniyrittäjää á 500 €/yrittäjä = yht. 1500€).

Työllisyyspalvelut tekevät miniyritysten osalta yhteistyötä Iisalmen 4H -yhdistyksen kanssa.

Aivan kuten kesätyöhaussa on hyvä olla aikaisin liikkeellä, kannattaa myös miniyrityskuvioita alkaa työstää varhaisessa vaiheessa. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin saat apua miniyrityksesi suunnitteluun sekä neuvontaa tuen hakemisessa. 

Vuoden 2020 miniyritystuen määrät, tuen saamisen ehdot ja lomakkeet julkaistaan viimeistään ensi vuoden alussa.  Seuraa tiedotusta fb:ssä ja paikallislehdissä.

Maarit Tikkanen, p. 040 642 8996 / maarit.tikkanen@iisalmi.fi

Maaritin voit myös tavata Ylä-Savon Ohjaamossa (Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi)!

fb: Työllisyyspalvelut Iisalmi

fb: Ohjaamo Ylä-Savo

 

ASIOINTILOMAKKEET JA ESITTEET 2019