TUKEA TYÖLLISTYMISPOLUN SUUNNITTELUUN

Autamme iisalmelaisia työnhakijoita yksilöllisen työllistymispolun suunnittelussa, kun tavoitteena on työllistyminen tai osaamisen kehittäminen. Tarvittaessa voimme myös selvittää kuntoutumisen mahdollisuudet.

Ohjauksen, neuvonnan ja palvelupolun suunnittelun lisäksi edistämme iisalmelaisten työnhakijoiden työllistymistä erilaisilla tuilla: Iisalmi -tuki, kesätyötuki ja miniyritystuki. Lisäksi rekrytoimme palkkatuettuja työntekijöitä kaupungin omiin yksiköihin sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle.

 

Palvelemme työnhakijoitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

We can provide you with service also in english.

Vi kan ge tjänst ockå på svenska.

 

Varaa aika asiantuntijalle ja suunnitellaan sinulle sopivin polku työllistymiseen!

Maarit Tikkanen, p.  040 642 8996 / maarit.tikkanen@iisalmi.fi (nuorten kesätyötoiminta ja yrityksiin työllistäminen)

Sari Tolonen, p. 040 830 4342 / sari.tolonen@iisalmi.fi (työllistäminen kaupungin yksiköihin ja velvoitetyöllistäminen)

Tiina Sotisalo, p. 040 162 7039 / tiina.sotisalo@iisalmi.fi (työllistäminen kaupungin yksiköihin ja järjestöihin työllistäminen)

tyollisyyspalvelut@iisalmi.fi

fb: Työllisyyspalvelut Iisalmi

 

KAUPUNGILLE TYÖLLISTYMINEN

Työllisyyspalvelut työllistää  kaupungin yksiköihin  ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tehtäviin ensisijaisesti iisalmelaisia työnhakijoita, joiden työttömyysaikaisena etuutena on työmarkkinatuki.  Aikaisempaa työkokemusta alalta ei edellytetä, koska työtehtäviin opastetaan ja perehdytetään.  Lisäksi tarvittaessa autamme sinua lisäämään osaamistasi siten, että voit työsi aikana suorittaa osatutkinnon tai tutkinnon osia työllistymistäsi tukevalta alalta.  Hoidamme myös kunnan velvoitetyöllistämisen.

Ota meihin yhteyttä ja tarkista, voisitko juuri sinä olla seuraava työllistettävä!

Sari Tolonen, p. 040 830 4342 / sari.tolonen@iisalmi.fi

Tiina Sotisalo, p. 040 162 7039 / tiina.sotisalo@iisalmi.fi

 

IISALMI -TUKI

Iisalmi -tuen tarkoituksena on edistää pidempään työttömänä olevien iisalmelaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllistymisen lisäksi kehitämme ammatillista osaamista myöntämällä tuen joko osatutkintona tai koko tutkintoa suoritettavaan oppisopimukseen.

Iisalmi -tuen voi saada enintään 8 kuukaudelle, oppisopimukseen tuen voi saada koko tutkinnon ajalle. Tuen määrä vaihtelee työajan mukaan: jos työaika on vähintään 30h/vko, tuki on 800€/kk. Erityisen painavilla perusteilla tuki voidaan myöntää pienemmälle työajalle (20-30h/vko), tällöin tuen määrä on 400 €/kk.

Iisalmi -tukea voi ensisijaisesti hakea yläsavolainen yritys, kunta/kuntayhtymä, 3. sektorin työnantaja tai työnantajarinki. Työllistettävän pitää olla iisalmelainen työtön työnhakija, ja:

  • jonka työttömyysaikaisena etuutena on työmarkkinatuki    TAI
  • joka on ammattiin valmistunut (alle 6 kk valmistumisesta ja enintään 6 kk työkokemusta tutkinnon alalta)  TAI
  • joka on työtön 17-29 -vuotias, ja jonka työllistymisestä on sovittu yhdessä TE -toimiston kanssa  TAI
  • joka on maahanmuuttaja, jolla on puutteellinen suomen kielen taito

Lisää tietoa Iisalmi -tuesta ja tarkemmat myöntämisehdot voit lukea oheisesta esitteestä.

 Jos haluat selvittää, voitko käyttää Iisalmi -tukea työllistymisesi edistämisessä, ota yhteyttä

Maarit Tikkanen, p. 040 642 8996 / maarit.tikkanen@Iisalmi.fi

Tiina Sotisalo, p. 040 162 7039 / tiina.sotisalo@iisalmi.fi

NUORTEN KESÄTYÖTUKI

Kesätyötuki on tarkoitettu 16-24 -vuotiaille iisalmelaisten koululaisten, opiskelijoiden ja työnhakijoiden kesäajan työllistämiseen. Tukeen oikeuttavan työn pitää ajoittua koulun/oppilaitoksen kesälomakaudelle. Jos nuori on työnhakija, työ voi toteutua ajalla 1.5.-30.9. 20

Työnantajalle maksettavan tuen määrä vuonna 2020 on  20,00€/pvä ja se voidaan myöntää enintään 20 työpäivälle. Vuoden 2020  lomakkeet julkaistaan tammi-helmikuun aikana.

Kaupungin kesätyörekry alkaa vkolla 7 > seuraa uutisointia lehdistä ja netistä.

Kesätyöpaikkaa kannattaa kysellä jo hyvissä ajoin sekä osallistua työllisyyspalveluiden järjestämiin kesätyöinfoihin. Asiantuntijamme Maarit antaa vinkkejä työnhausta ja kesätyöpaikoista.

Maarit auttaa niin nuoria kuin kesätyötukea hakevia työnantajia.  Maaritin voit myös tavata Ylä-Savon Ohjaamossa (Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi).

Maarit Tikkanen, p. 040 642 8996 / maarit.tikkanen@Iisalmi.fi

fb: Työllisyyspalvelut Iisalmi

fb: Ohjaamo Ylä-Savo

MINIYRITYSTUKI KOULULAISILLE JA OPISKELIJOILLE

Miniyritystuki on tarkoitettu iisalmelaiselle 16-24 -vuotiaalle joko peruskoulun päättävälle tai opintojaan jatkavalle nuorelle, joka on kiinnostunut kokeilemaan yrittäjyyttä.  Nuori voi kesätyön sijasta perustaa miniyrityksen kesän ajaksi.

Miniyritystuen määrä vuonna 2020 on 500 €, jos perustaa miniyrityksen ensimmäistä kertaa. Jos jatkaa aiemmin aloitettua miniyritystoimintaa samalla liikeidealla, tuen määrä on 350€. Miniyritystä ei välttämättä tarvitse perustaa yksin, vaan samassa yrityksessä voi olla useampi miniyrittäjä. Tällöin tukea voidaan myöntää jokaiselle miniyrittäjälle (esim. 3 miniyrittäjää á 500 €/yrittäjä = yht. 1500€).

Työllisyyspalvelut tekevät miniyritysten osalta yhteistyötä Iisalmen 4H -yhdistyksen kanssa.

Aivan kuten kesätyöhaussa on hyvä olla aikaisin liikkeellä, kannattaa myös miniyrityskuvioita alkaa työstää varhaisessa vaiheessa. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin saat apua miniyrityksesi suunnitteluun sekä neuvontaa tuen hakemisessa. 

Vuoden 2020 miniyritystuen lomakkeet julkaistaan tammi-helmikuun aikana.  Seuraa tiedotusta, netissä, fb:ssä ja paikallislehdissä.

Maarit Tikkanen, p. 040 642 8996 / maarit.tikkanen@iisalmi.fi

Maaritin voit myös tavata Ylä-Savon Ohjaamossa (Pohjolankatu 6 L 5, 74100 Iisalmi)!

fb: Työllisyyspalvelut Iisalmi

fb: Ohjaamo Ylä-Savo

 

ASIOINTILOMAKKEET JA ESITTEET 2020