Turvallisuussuunnitelma

Osana valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelmasta tekemän periaatepäätöksen toimeenpanoa, on keväällä 2012 käynnistetty Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven, Vieremän ja SOTEn kanssa seudullisen turvallisuussuunnitelman tekeminen. Turvallisuussuunnitelman tekoa varten on perustettu viisi työryhmää, jotka on nimetty tulevan turvallisuussuunnitelman viiden painopistealueen mukaan. Työryhmät ovat kokoontuneet tasaisin väliajoin ja jättävät ehdotuksensa vuoden 2012 syksyn aikana Turvallisuussuunnitelman tavoitteet on asetettu vuosille 2013–2016 ja painopistealueet ovat:

 Arjen turvallisuus; tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy
 Arjen turvallisuus; palveluiden toimivuus
 Syrjäytymisen ehkäisy; erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy
 Väkivallan hallinta ja ehkäisy
 Päihteiden käyttöön vaikuttaminen ja omavalvonnan edistäminen

Turvallisuustyön tarkoituksena on edesauttaa jokaisen ihmisen perusoikeudesta turvalliseen elämään sekä tukea kehittämistoimenpiteitä, joita toteutetaan yhteistyössä viranomaisten, yhteisöjen, elinkeinoelämän ja kuntalaisten toiminnan vaikutuksesta. Turvallisuussuunnittelu on jatkoa jo vuonna 2001 alkaen tehdylle ja toteutetulle paikalliselle turvallisuustyölle.