Iisalmen keskusta-alueiden vaaranpaikkojen kartoitus iisalmelaisnuorten toteuttamana

Iisalmessa toteutettiin kesällä 2012 Iisalmen nuorisopalvelujen avustuksella nuorten vaaranpaikkojen kartoitus. Kyseinen projekti oli osa Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelman tekoa. Nuorisopalveluilla töissä olevat nuoret (Juhani Ahon ja Kauppis-Heikin koulun 7. ja 8. luokkalaisia) toteuttivat nuoriso-ohjaajien ja kesäohjaajien avustuksella vaaranpaikkojen kartoituksen valokuvaten Iisalmen keskusta-alueita. Valokuvia tuli yhteensä 47 kappaletta. Kontrastin, vastakohdan ja taustan saamiseksi päädyttiin myös valokuvaamaan turvalliseksi koettuja paikkoja sekä listaamaan turvallisuutta lisääviä ja heikentäviä asioita. Nuoret kirjasivat myös itse syitä, miksi he kokivat paikan tai ottamansa valokuvan turvalliseksi tai turvattomaksi.

Vaaranpaikkojen kartoituksen tavoitteena oli saada nuoret mukaan turvallisuussuunnitelman tekoon, sillä nuoret ovat oman turvallisuutensa parhaita asiantuntijoita. Iisalmelaisnuorten vaaranpaikkojen kartoituksessa on kerrottu käynnistetyn projektin taustaa sekä toteutettua prosessia tarkemmin. Valokuvat on laitettu kronologiseen järjestykseen ottamisen ajankohdan, ei alueen, mukaan. Jokaisessa valokuvassa on selitetty mistä se on, miksi se koetaan turvattomaksi tai turvalliseksi sekä lisätty valokuvan ympäriltä noussutta pohdintaa, mikäli sellaista muodostui. Lisäksi valokuvista on kirjoitettu lyhyt yhteenveto. Raportin lopussa on lyhyesti kerrottu projektin antia sekä tulevaa työskentelyä.