Liikenneturvallisuussuunnitelma


Vuodeksi 2011 valmistui Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja Iisalmen kaupungin yhteistyössä tekemä liikenneturvallisuussuunnitelma, jossa kartoitetaan muun muassa liikenneturvallisuussuunnittelun lähtökohtia, nykytilaa, tavoitteita, parantamistoimenpiteitä, esteettömyyttä ja jatkotoimia. Liikenneturvallisuussuunnitelman mukaan Iisalmessa kaupungin alueella tapahtuneista poliisin tietoon tulleista liikenneonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain keskimäärin 10,5 miljoonan euron kustannukset, josta kaupungin osuudeksi on arvioitu 20–30 prosenttia. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden kokonaiskustannukset ovat 5,2 miljoona euroa. Iisalmen liikenneturvallisuussuunnitelma on ladattavissa Ely-keskuksen sivuilta tai sivun oikean laidan linkistä.

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelma


Liikenneturvallisuus

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelman tavoitteena on tehdä ydinkeskustan katutiloista kävelypainotteisia. Suunnitelmassa on esitetty, että ydinkeskustan sisäiset kadut Savonkatu, Louhenkatu ja Kauppakatu muutetaan kukin kahden korttelin matkalta yksisuuntaiseksi. Yksisuuntainen ajoneuvoliikenne mahdollistaa ajoratojen kaventamisen ja jalkakäytävien leventämisen niin, että kadunvarsipysäköinti säilyy. Leveämmillä kevyen liikenteen väylillä voidaan sallia myös pyöräily. Ajoratojen kaventamisella ja risteysalueiden korottamisilla alennetaan ajonopeuksia.

Pohjolankadun luonnetta on tarkoitus muuttaa ydinkeskustan kohdalla läpikulkuväylästä keskustabulevardiksi. Kaupunkikuvan parantamisen ohella tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja vähentää Pohjolankadun estevaikutusta. Jalkakäytävät levennetään nykyisten pysäköintiruutujen ulkoreunaan ja kadunvarsipysäköinti sallitaan matalan reunakiven yli ajaen. Pyöräily sallitaan näillä levennetyillä yhteiskäyttöalueilla.

Ydinkeskustassa ja sen reunamilla on lisäksi suunniteltu toteutettavaksi yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet Riistakadulle ja Päiviönkadulle. Näillä reiteillä täydennetään pohjois-eteläsuuntaista ja itä-länsisuuntaista kevyen liikenteen verkostoa.

Kehittämissuunnitelmassa on myös esitetty tulevaisuudessa Päiviönkadun ja Pohjolankadun risteyksen sekä Kuutolankadun ja Pohjolankadun risteyksen muuttamista liikennevalo-ohjatuiksi. Suunnitellut liikennevalot on tarpeen toteuttaa liikennemäärien kasvaessa ja edellä mainittujen ydinkeskustan katujen suuntamuutosten vaikutuksesta.

Esteettömyys ja viihtyisyys

Suunnitellut kävelypainotteiset kadut parantavat esteetöntä liikkumista ja ympäristön viihtyisyyttä. Kadut rakennetaan siten, että korkeat reunakivet poistuvat ja liikkeiden sisäänkäyntejä parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Kaduille lisätään viheristutuksia ja kalusteita kuten pyörätelineitä, roska-astioita ja penkkejä. Lisäksi katutilojen valaistusta uusitaan ja parannetaan.

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä edistetään erityisesti keskustan liikenneturvallisuutta, mutta myös julkisten tilojen yleistä turvallisuutta.

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelmaan voi tarkemmin tutustua sivun oikean laidan linkistä.