Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (HYVIS)

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (HYVIS) valmistui Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueella vuosiksi 2012–2015. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisessä on keskeistä varhainen puuttuminen ja puheeksi otto, tukeminen ja tuuppaaminen lasten ja perheiden luonnollisissa kontakteissa neuvolassa, päivähoidossa, kouluissa ja harrastustoiminnassa. Hyviksessä ehdotetaan muun muassa, että lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ravitsemus- ja liikunta- ja päihdekasvatusta tulee tehdä koko koulu- ja opiskeluajan ja heitä tulee kannustaa tekemään terveitä valintoja. Erityinen huomio on kiinnitettävä kehityksen nivelvaiheisiin, siirtymävaiheisiin kodista päivähoitoon, koulun ja opiskelun eri vaiheisiin ja työhön. Kuntien ja SOTE kuntayhtymän tulee aktiivisesti tarkastella palvelurakenteita ja – prosesseja sekä turvata kehittämistoiminnan vaatimat riittävät resurssit.

Hyviksessä todetaan, että kuntien tulee perustaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja etsivän nuorisotyön tueksi nuorisoasioiden monialainen yhteistyöryhmä, jonka toiminnalla luodaan yhteiset toimintalinjat syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto esittää nuorten ohjaus- ja palveluverkoston perustamista niihin kuntiin. joissa sitä ei vielä ole. Nuorisotoimintaa tulee kehittää myös nuorisotilojen ulkopuolelle ja nuoret tulee ottaa mukaan (nuorten) ideoimaan tapahtuminen järjestämistä. Nuorten osallisuuden lisäämiseksi, kuulemiseksi ja ohjaamiseksi kehitetään nuorisotiedotusta yhdessä muun muassa Savon nuorisotiedotusportaalin kanssa. Nuorten työllistymisvalmiuksia ehdotetaan parannettavaksi perustamalla alueen yhteiseksi ympärivuotinen työnsuunnittelija. Nuorten kesätyötoiminta vakiinnutetaan yhteiseksi yhteistoiminta- alueelle.

HYVIS
Nimi
HYVIS.pdf (1,26 MB)