Kodin turvallisuus


Tapaturmista valtaosa sattuu vapaa-ajalla tai kodin välittömässä läheisyydessä. Tapaturmat aiheuttavat paitsi inhimillistä kärsimystä niin taloudellisia menetyksiä. Kaikkia tapaturmia ei koskaan voida välttää, mutta ennakoinnilla ja varautumisella voidaan monia ehkäistä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Suomen pelastusalan keskusliiton sivuilla on vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.

http://www.kuopio.fi/web/ps-pelastuslaitos/onnettomuuksien-ehkaisy  
http://turvaopas.pelastustoimi.fi/tapaturmien-ehkaisy.html  

Tarkistuslistoja

Tarkistuslistat ovat hyvä kodin apuväline mietittäessä lasten, vanhempien tai omaa turvallisuutta. SOTEn asumisturvallisuuden tarkistuslista on tuotettu osana Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnittelu. SOTEn asumisturvallisuuden tarkistuslista on tarkoitettu apuvälineeksi, jota omaiset ja viranomaiset voivat käyttää vanhusten kotona asumisen asumisturvallisuuden parantamiseksi.

Asumisturvallisuuden tarkistuslomake, eritoten vanhukset, SOTE

Alle 1-vuotiaiden tarkistuslista kotitapaturmien ehkäisy sivustolta
http://www.kotitapaturma.fi/wp-content/uploads/2011/06/alle_1-v_tarkistuslista.pdf

1–3-vuotiaiden tarkistuslista kotitapaturmien ehkäisy sivustolta
http://www.kotitapaturma.fi/wp-content/uploads/2011/06/1-3-v_tarkistuslista.pdf  

4–6-vuotiaiden tarkistuslista kotitapaturmien ehkäisy sivustolta
http://www.kotitapaturma.fi/wp-content/uploads/2011/06/4-6-v_tarkistuslista.pdf  

Koululaisen tarkistuslista kotitapaturmien ehkäisy sivustolta
http://www.kotitapaturma.fi/wp-content/uploads/2011/06/Koululaisten_tarkistuslista.pdf  

Aikuisen tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisy sivustolta
http://www.kotitapaturma.fi/wp-content/uploads/2011/06/Aikuisten_tarkistuslista1.pdf  

Sivulle linkki kotitapaturmien ehkäisy kampanjaan
http://www.kotitapaturma.fi/