Turvallisuus

Turvallisuudella tarkoitetaan jokaisen ihmisen perusoikeutta turvalliseen elämään sekä kehittämistoimenpiteitä, joita toteutetaan yhteistyössä eri viranomaisten, yhteisöjen, elinkeinoelämän kuin kuntalaisten toiminnan vaikutuksesta. Turvallisuus koskettaa laaja-alaisesti katsottuna sekä henkistä että fyysistä turvallisuutta.

Iisalmen kaupungin ensimmäinen turvallisuussuunnitelma valmistui vuosille 2001–2003 ja sitä päivitettiin toimenpideohjelmalla vuosiksi 2004–2006. Lisäksi Iisalmessa toteutettiin vuonna 2006 laaja postikysely, jolla tiedusteltiin kaupunkilaisten huolenaiheita, pelkoja sekä tyytyväisyyttä.

Keväällä 2012 on käynnistetty uuden turvallisuussuunnitelman teko, joka on päätetty toteuttaa seudullisesti Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on valmistua vuosille 2013–2016 ja se voidaan nähdä luonnollisena jatkumona jo vuosikymmenen ajan tehdylle turvallisuuden parantamistyölle.

Turvallisuuskysely

Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella toteutettiin turvallisuuskysely osana turvallisuussuunnitelman tekoa. Turvallisuuskyselyssä tarjottiin kahden kunnan ja kahden kaupungin asukkaille mahdollisuus osallistua turvallisuussuunnitelman tekoon.

Kysely toteutettiin 11.6.2012–30.6.2012 välisenä ajankohtana ja hyväksyttyjä vastauksia kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 250 kappaletta. Kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon asukkaiden omia ehdotuksia vallitseviin turvallisuusongelmiin. Katso kyselyn tulokset tästä.

Iisalmelaisnuorten toteuttama vaaranpaikkojen kartoitus

Iisalmessa toteutettiin kesällä 2012, Iisalmen nuorisopalvelujen avustuksella, nuorten vaaranpaikkojen kartoitus. Kyseinen projekti oli osa Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnitelman tekoa.

Nuorisopalveluilla töissä olevat nuoret - Juhani Ahon ja Kauppis-Heikin koulun 7. ja 8. luokkalaiset - toteuttivat nuoriso-ohjaajien ja kesäohjaajien avustuksella vaaranpaikkojen kartoituksen valokuvaten Iisalmen keskusta-alueita. Valokuvia turvalliseksi ja turvattomaksi koetuista paikoista tuli yhteensä 47 kappaletta. Pääset kartoitukseen tästä.

Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma

Pohjois-Savon Liitto on julkaissut vuosille 2011–2015 maakunnallisen turvallisuussuunnitelman. Löydät suunnitelman Pohjois-Savon Liiton sivuilta.

Liitetiedostojen katselemiseen tarvittavan ohjelman voitte ladata täältä.