i-pointti Kaupungintalo

Kaupungintalon i-pointti palvelupiste palvelee kuntalaisia, matkailijoita, kesäasukkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia sekä sidosryhmiä. Pisteestä saa asukas- ja matkailuneuvontaa, lupaneuvontaa ja palvelua rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelua. Pisteestä voi ostaa kaupungin hallitsemille vesialueille pyydysmerkit, metsäalueille metsästysluvat ja vuokrata vene- ja venevalkamapaikkoja sekä kasvimaapalstoja. Myynnissä on myös Iisalmi- tuotteita ja kaupungin opaskarttoja. Pisteeseen voi maksaa myös kaupungin laskuttamia maksuja.

Asiointikieli: Suomi, Englanti
Alue: Iisalmi

Käyntiosoite

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Reitti tänne

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Verkkosivut

i-pointti

Puhelin

Asukas- ja matkailuneuvonta
+358 403504217 (pvm/mpm)

Rakennusneuvonta
+358 406432178 (pvm/mpm)

Aineisto- ja tietopalvelu
+358 406431837 (pvm/mpm)


Palvelut

Vesiosuuskunta-avustukset

Iisalmen kaupunki myöntää vesiosuuskunta-avustukset jätettyjen anomusten pohjalta.

Katso tiedot

Kiinteistörekisteri

Iisalmen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki.

Katso tiedot

Yksityistieavustukset

Iisalmen kaupungin yksityistieavustukset

Katso tiedot

Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen Iisalmessa

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katso tiedot

Pysäköinninvalvonta

Iisalmessa on käytössä kiekkopysäköinti. Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia.

Katso tiedot

Aineisto- ja tietopalvelu

Kirjaamon ja arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset.

Katso tiedot

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen hakeminen.

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen kunnassa

Katso tiedot

Kaupanvahvistus

Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja.

Katso tiedot

Rakennuksen purkamislupa

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa.

Katso tiedot

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Iisalmessa kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arvointisuunnitelman laatimisella (OAS).

Katso tiedot

Rasitetoimitus

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta.

Katso tiedot

Tontin lohkominen

Kiinteistön muodostus, tontin lohkominen

Katso tiedot

Rajan näyttö

Rajan näyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus rajan paikan selvittämiseksi.

Katso tiedot

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Iisalmen kaupungin rakennusvalvonnan arkiston tietopalvelu

Katso tiedot

Tonttijako

Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle.

Katso tiedot

Maisematyölupa

Tonttipuiden kaatamista tai muuta maisemaa muuttavaa toimenpidettä varten tarvitaan maisematyölupa tai vihertyönjohtajan katselmus.

Katso tiedot

Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

Iisalmen kaupunki tukee järjestöjä myöntämällä avustuksia ja apurahoja liikunta- ja nuorisojärjestöille sekä vammaisjärjestöille liikkumiseen.

Katso tiedot

Vene- ja venevalkamapaikkojen vuokraus

Iisalmen kaupungilta voi vuokrata satamasta venepaikkoja ja eri puolilla kaupunkia sijaitsevia venevalkamapaikkoja.

Katso tiedot

Kasvimaapalstan vuokraus

Iisalmen kaupunki vuokraa vuosittain kesäkaudeksi kasvimaapalstoja Naulalammelta, Peltosalmelta ja Ahmolta.

Katso tiedot

Metsästysluvat kaupungin omistamalle alueelle

Iisalmen kaupunki myy pienriistan metsästyslupia omistamalleen Katajamäen alueelle.

Katso tiedot

Kalastusluvat kaupungin vesialueille

Kalastusluvat Iisalmen kaupungin omistamille Poroveden, Paloisjärven, Kilpijärven ja Kangaslammin vesialueille.

Katso tiedot

Kartat ja paikkatieto

Iisalmen kaupunki ylläpitää julkista internet-karttapalvelua, toimittaa tilauksesta karttatuotteita ja pitää saatavilla myös painettuja opaskarttoja.

Katso tiedot

Opiskelijoiden apurahat ja stipendit

Iisalmen kaupunki tukee vuosittain opiskelevia nuoria myöntämällä eri rahastojen varoista apurahoja ja stipendejä.

Katso tiedot

Tapahtumakenttien ja mainospaikkojen vuokraus

Iisalmen kaupungilta voit vuokrata tapahtumakenttiä ja mainospaikkoja.

Katso tiedot

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuurin toiminta-avustusten ja kohdeavustusten hakeminen sekä ehdotukset vuosittaisen kulttuurin tunnustuspalkinnon saajaksi.

Katso tiedot

Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon Iisalmen kaupungin huoltopysäköintitunnuksen.

Katso tiedot

Osoitteen antaminen

Jokaisella rakennuspaikalla, tulee olla osoite. Asukas ei itse määritä osoitettaan, vaan sen tekee viranomainen.

Katso tiedot

Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

Iisalmen kaupunki toimii tapahtumien mahdollistajana myös vuonna 2020.

Katso tiedot

Kaupunginhallituksen avustukset

Iisalmen kaupunginhallitus myöntää vuosittain toiminta- ja kohdeavustuksia yhteisöille edistääkseen ja ylläpitääkseen monipuolista kansalaistoimintaa.

Katso tiedot

Iisalmen kulttuurikeskuksen tapahtumat ja lippujen myynti

Kulttuurikeskus on Iisalmen tapahtumien keskipiste, jossa voit nauttia elämyksistä mm. taidenäyttelyjen, konserttien ja teatterin muodossa.

Katso tiedot