Yksityistieavustukset

Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia järjestäytyneiden yksityisteiden (= perustettu tiekunta) kunnossapitoon ja perusparannukseen vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Yksityistieavustusta haetaan vuosittain (keväällä), tarkemmat hakuajat kaupungin internetisivuilla.

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

  1. Tiellä pitää olla tiekunta.
  2. Tiekunnan on toimitettava tiejaostolle määrättyyn aikaan mennessä hyväksyttävä selvitys avustuksen käytöstä. Hyväksyttävänä selvityksenä voidaan pitää:

•teknisestä keskuksesta saatavissa olevalle lomakkeelle tehtyä tilinpäätös-selvitystä

•jäljennöstä tiekunnan hyväksytyistä tileistä edelliseltä vuodelta

•tien kunnossapidosta tai parantamisesta aiheutuneiden laskujen jäljennöksiä

Mikäli tiekunta toimittaa jäljennöksiä tileistä tai laskuista, suositellaan lisäksi myös tilinpäätösselvityslomakkeen täyttämistä.

  1. Tiekunnan on käytettävä tien kunnossapitoon ja parantamiseen varoja vähintään avustuksen määrä lisättynä tiekunnan omavastuumäärällä.

Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta.

4. Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet).

Kuntien välisellä sopimuksella voidaan kuitenkin jakaa kunnossapidon avustusvastuu ehdolla, että siitä ei ole taloudellisia seuraamuksia Iisalmen kaupungille.

5. Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi, suositeltavaa on, että tiekunta pitää vuosikokouksen joka vuosi. Tiekunnan on toimitettava hyväksyttävä selvitys ja tilintarkastajien lausunto avustuksen käytöstä edelliseltä vuodelta joka vuosi.

  1. Avustusta haettaessa tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lukumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle.
  2. Avustettavan tien vähimmäispituus on 200 m.

Avustusta voidaan myöntää lisäksi harkinnanvaraisesti tielle:

•jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys

•joka on läpikulkutie

•joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka vaikutuspiirissä

on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Lomakkeet

Yksityistieavustushakemus

Täytettävä PDF- muotoinen hakemuslomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviolomake

Lomake yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon talkootyön lomake

Täytettävä lomake yksityistien kunnossapidon talkootyön ilmoittamiseksi

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yksityistien perustamishakemuslomake

Yksityistien perustamishakemus

Lisää tietoa
Lataa lomake

Yksityistien tilinpäätös lomake

Lomakkeella ilmoitetaan yksityistien tilinpäätös.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yksityistielaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Liittyvät palvelut

Katujen kunnossapito

Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

Katso tiedot

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset hoidetaan ensisijaisesti avoimen joukkoliikenteen linja-autoilla ja täydennetään kouluautoilla, takseilla sekä saattoavustuksilla.

Katso tiedot

Pysäköinninvalvonta

Iisalmessa on käytössä kiekkopysäköinti. Pysäköintipaikoissa pysäköintiaika on 1-3 tuntia

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut