Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Iisalmen kaupungin tuotanto- ja palvelukeittiöt tarjoavat perinteisiä suomalaisia ruokalajeja. Kouluateriat järjestetään joskus juhla-aterioiksi. Iisalmen kaupungin ruokapalvelut pyrkii varmistamaan asiakastyytyväisyyskyselyillä, että ruokalajit ovat mieleisiä ja maistuvia.

Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja maksuttomaan kouluateriaan.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Linkit

Ruokalistat

Verkkosivulta näet ajan tasalla olevat Iisalmen kaupungin tuotanto- ja palvelukeittiöiden ruokalistat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Iisalmen kaupungin koulukuljetukset

Katso tiedot

Varhaiskasvatus kunnallisessa perhepäivähoidossa

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut