Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Kaupungin päätearkistosta löytyy rakennuslupa-asiakirjat vuodesta 1978 alkaen. Lupa-asiakirjoihin sisältyvät lupahakemus ja -päätös, loppukatselmuspöytäkirjat sekä pääpiirustukset.

Ota yhteys kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen.

Asiakirjoista voi saada tilauksesta erilaisia selvityksiä, todistuksia ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Ne voivat olla maksullisia.

Piirustuksista tai lupa-asiakirjoista annettavat sähköiset tai paperiset kopiot ovat maksullisia. Tarkista ajantasainen hinta kaupungintalon asiakaspalvelupisteestä.

Verkkoasiointi

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun ajanvaraus

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun sähköinen ajanvarauskalenteri.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Rakennusvalvonnan puhelinasiointi

Varaa aika ennakkoneuvontaan rakennusvalvontaviranomaiselle tai asiakassihteerille.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6432178 Puh. +358 40 8302722 Puh. +358 40 6712422

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia, ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupapiirustukset sekä esimerkiksi rakenne- ja ilmanvaihtopiirustukset rakennusvalvonnan arkistoon. Useilla kaupungeilla on käytössä sähköinen rakennuspiirustusaineiston verkkokauppa.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Arkistolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940831

Liittyvät palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Katso tiedot

Maisematyölupa

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut