Pysäköinninvalvonta

Pysäköinti on Iisalmessa maksutonta.

Iisalmen keskustan alueella on velvollisuus ilmoittaa pysäköinnin alkamisaika selkeästi havaittavalla tavalla ma-pe klo 8-17, jos pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkillä.

Pysäköinnin alkamisajaksi on merkittävä aika, jolloin pysäköit ajoneuvon. Alkamisajaksi voit merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraavan tasa- tai puolentunnin riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. Sijoita ilmoitus pysäköinnin ajaksi näkyvälle paikalle niin, että pysäköinnin alkamisaika on ulkoapäin selvästi luettavissa.

Pysäköintivirhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa maksun antamispäivästä. Pysäköintivirhemaksua koskeva päätös annetaan henkilökohtaisesti ajoneuvon kuljettajalle tiedoksi kirjallisesti. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan päätös antaa tiedoksi kiinnittämällä se ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus. Pysäköinninvalvojan on tuolloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kirjallinen maksuvaatimus suorittaa korotettu maksu 30 päivän kuluessa maksuvaatimuksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon huoltopysäköintitunnuksen. Tunnuksella varustettuna ajoneuvon voi määräyksissä asetetulla tavalla pysäköidä Iisalmen kaupungin ylläpitämälle aikarajoitetulle pysäköintipaikalle aikarajoitusta noudattamatta kun työtehtävä niin vaatii.

Tunnusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon merkitään hakijayrityksen tai -yhteisön tiedot, ajoneuvon tyyppi ja rekisterinumero sekä selvitys ajoneuvon käytöstä työtehtävissä. Lupa ja tunnus myönnetään ajoneuvokohtaisesti.

Huoltopysäköintitunnusta saa käyttää vain yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvaa tehtävää suoritettaessa. Huoltopysäköintitunnuksen käyttö muuhun kuin työn edellyttämään tarpeeseen on kielletty.

Pysäköintivirhemaksu tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksua tai rengaslukkoa koskevaan päätökseen voit vaatia oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus on pääsääntöisesti tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Määräajan jälkeen tehty oikaisuvaatimus tutkitaan, jos myöhästymiseen on ollut erityinen syy ja oikaisuvaatimus on tehty niin pian kuin mahdollista. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei pidennä maksuaikaa.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä sähköisellä lomakkeella tai kaupungintalon i-pointista saatavalla lomakkeella.

Linkit

Helgapark

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla on oikeus maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Pysäköinninvalvonnan tehtävänä on valvoa auton pysäyttämistä, pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamista. Yleisten alueiden pysäköintiä valvovat kunnalliset pysäköinnintarkastajat ja poliisi. Pysäköinnintarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun näiden kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. Maksun suuruus vaihtelee kunnittain. Jos olet mielestäsi saanut sakon väärin perustein, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Pysäköinninvalvonta voi lukita auton renkaan, jos autosi on ollut väärin pysäköitynä vähintään kaksi vuorokautta tai autollesi on kertynyt viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla tai -tarkastajalla tulee olla tunnusmerkki ja asu, josta ilmenee hänen tehtävänsä, sekä virkamerkki, jonka hän esittää tarvittaessa. Useissa suurissa kaupungeissa toimii myös yksityisiä pysäköintilaitoksia, joilla on omat toimintaperiaatteensa ja sääntönsä.

Tieliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180729
Laki pysäköinninvalvonnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110727

Liittyvät palvelut

Kotihoidon pysäköintitunnuslupa ja -tunnus

Katso tiedot

Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

Katso tiedot

Iisalmen kaupungin PALI -palveluliikenne

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut