Helgapark

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen tai maksuvaatimuksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Oikaisuvaatimuksessa on selvittävä tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle.

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajalle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä ensisijaisesti Helgapark-linkin kautta tai jättää kaupungintalon infopisteeseen.Palvelut

Pysäköinninvalvonta

Katso tiedot