Helgapark

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen, maksuvaatimuksen tai maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus maksuajan kuluessa esittää kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle.

Oikaisuvaatimuksessa on selvittävä:

  • tekijän nimi
  • osoite
  • pankkitilin numero
  • pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen asianumero
  • perustelut oikaisuvaatimukselle.

Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa. Mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksettu summa palautetaan maksajalle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä ensisijaisesti Helgapark- linkin kautta tai jättää kaupungintalon infopisteeseen.Palvelut

Pysäköinninvalvonta

Katso tiedot