Iisalmen kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman liite, Digitaitokalenteri

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Koulutuslautakunta on hyväksynyt 21.6.2016 § 44 Iisalmen kaupungin

perusopetuksen pedagogisen ICT-suunnitelman 2017–2021 sekä

syksyllä 2017 Tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa:

Toimintasuunnitelman vuosille 2018–2023. Näiden asiakirjojen pohjalta

on työstetty Digitaitokalenterit perusopetuksen alakouluille ja

yläkouluun. Digitaitokalentereissa on täsmennetty opiskeltavia asioita

vuosiluokittain asettaen luokkakohtaiset minimitavoitteet tieto- ja

viestintäteknologisten taitojen opiskelulle.Palvelut

Perusopetus

Katso tiedot