Perusopetuksen oppilashuolto

Koulun käytettävissä olevia palveluita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto.

Puhelinasiointi

Koulupsykologi 2.aste

Koulupsykologi toimii 2.asteella.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5413026

Koulupsykologi Iisalmi peruskoulut ja Sonkajärvi

Koulupsykologi toimii esi-ja peruskouluissa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7126977

Koulupsykologi Iisalmi peruskoulut ja Vieremä

Koulupsykologi toimii Iisalmen peruskouluissa sekä Vieremällä.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4870342

Kuraattori 2.aste ja esi-ja peruskoulu

Kuraattori toimii alueen esi-ja peruskouluissa sekä 2.asteella.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0540037

Psyykkari Edvin Laineen koululla ja LYSEO:lla

Koulupsyykkari toimii Iisalmessa Edvin Laineen koululla ja Iisalmen LYSEO:lla.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6645610

Psyykkari Juhani Ahon koululla

Koulupsyykkari toimii Iisalmessa Juhani Ahon koululla.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7121238

Vastaava kuraattori Iisalmessa

Kuraattori toimii esi-ja peruskouluissa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 3503586

Linkit

Kouluterveydenhuollon verkkosivu

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kouluterveydenhuollon verkkosivu.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Perusopetus

Katso tiedot

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Musiikkiopisto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut