Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Lyseon opiskeluhuolto jaetaan kahteen ulottuvuuteen: yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

  • Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimenpiteitä, joilla lyseossa edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat koko oppilaitoksen henkilöstö.
  • Lyseon yksilökohtainen opiskeluhuolto sisältää yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja, monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ja sosiaali- ja terveyspalveluja. Lyseon opiskeluhuoltoa toteutetaan laadittujen opiskeluhuollon toimintamallien mukaisesti. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon lähtökohtana on varhainen puuttuminen.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Kuitenkin opiskelijan omat huomiot ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Huoltaja ei voi kieltää opiskelijaa saamasta opiskeluhuollon palveluja. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013).

Verkkoasiointi

Wilma

Wilma on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen www-liittymä.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Vastaava kuraattori Iisalmessa

Kuraattori toimii esi-ja peruskouluissa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 3503586

Linkit

Opiskeluterveydenhuollon verkkosivut

Opiskeluterveydenhuollon verkkosivuilta löydät ohjeita asiointiin ja linkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Iisalmen lyseo

Iisalmen lyseo on vuonna 1896 perustettu keskikokoinen lukio Iisalmessa, Ylä-Savossa. Opiskelijoita koulussa on 300-340.

Haukiniemenkatu 12, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma: 08:00 - 11:00
Ma: 12:00 - 15:00
Ti: 08:00 - 11:00
Ti: 12:00 - 15:00
Ke: 08:00 - 11:00
Ke: 12:00 - 15:00
To: 08:00 - 11:00
To: 12:00 - 15:00
Pe: 08:00 - 11:00
Pe: 12:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutus

Katso tiedot

Perusopetuksen oppilashuolto

Katso tiedot

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut