Metsästysluvat kaupungin omistamalle alueelle

Lupia myydään vain iisalmelaisille asukkaille Katajamäen alueelle korkeintaan 10 kpl/vuorokausi. Lupien myynti aloitetaan 1.9. klo 08.00. Pienriistan metsästyslupia ei myydä muille kaupungin omistamille maa-alueille.

Lupia myydään metsästyslain ja -asetuksen sekä riistanhoitopiirien antamien rajoitusten mukaisesti vuosittain eri saaliseläinlajeille vahvistetuille metsästysajoille. Tarkemmat ajat voit katsoa www.riista.fi.

Metsästyslupia voi ostaa syyskuun alusta alkaen Kaupungintalon i-pointista sen aukioloaikoina. Lupaa ostaessa tulee esittää metsästyskortti / metsästyskortin numero. Metsästäjän on palautettava luvan myynnin yhteydessä annettu saalisilmoituslomake viimeistään heti metsästyskauden päätyttyä, kuitenkin ennen seuraavan luvan lunastamista kaupungintalon i-pointtiin. Saalisilmoituksen palauttaminen on edellytyksenä luvan saannille jatkossa. Saaliskiintiöt ovat saalisilmoituslomakkeessa esitettyjen mukaiset.

Pienriistan metsästys on ollut kielletty vuosittain Katajamäen alueella hirven metsästystä varten viikon ajan linnustuksen päättymisestä lukien.

Lupahinta: kaikki pienriista 15 €/vrk.

Vain jäniksen metsästys linnustuskauden ulkopuolella 7,55 €/vrk.

Linkit

Iisalmen kaupungin sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Vene- ja venevalkamapaikkojen vuokraus

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut