Metsästysluvat kaupungin omistamalle alueelle

Lupia myydään vain Iisalmelaisille Katajamäen alueelle korkeintaan 10 kpl/vuorokausi. Lupien myynti aloitetaan 1.9. klo 08.00. Pienriistan metsästyslupia ei myydä muille kaupungin omistamille maa-alueille.

Lupia myydään metsästyslain ja -asetuksen sekä riistanhoitopiirien antamien rajoitusten mukaisesti vuosittain eri saaliseläinlajeille vahvistetuille metsästysajoille.

Metsästyslupia voit ostaa syyskuun alusta alkaen Kaupungintalon i-pointista sen aukioloaikoina. Kun ostat lupaa, sinun tulee esittää metsästyskortti tai metsästyskortin numero. Metsästäjän on palautettava luvan myynnin yhteydessä annettu saalisilmoituslomake viimeistään heti metsästyskauden päätyttyä, kuitenkin ennen seuraavan luvan lunastamista kaupungintalon i-pointtiin. Saalisilmoituksen palauttaminen on edellytyksenä luvan saannille jatkossa. Saaliskiintiöt ovat saalisilmoituslomakkeessa esitettyjen mukaiset.

Pienriistan metsästys on ollut kielletty vuosittain Katajamäen alueella hirven metsästystä varten viikon ajan linnustuksen päättymisestä lukien.

Metsästyslupien hinnat löytyvät Iisalmen kaupungin palveluhinnastosta (tekninen toimiala).

Linkit

Iisalmen kaupungin sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katso tiedot

Ulkoilualueet ja -reitit

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut