Iisalmen kaupungin palautekanava

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Valitse palvelussa aluksi palautteen aihe ja sen jälkeen palautteen luonne (kysymys, kiitos, moite, idea tai muu palaute). Palautteen antamisessa edetään Takaisin – Seuraava -nuolien avulla.

Annettuasia palautteen, heräteviesti palautteesta lähtee aihealueelle määritetyn henkilön sähköpostiin. Näin pyrimme vastaamaan ja reagoimaan palautteeseesi mahdollisimman pian.

Valitse ensin palautteen aihealue ja joka jälkeen palautteelle tulee antaa sijainti pisteenä tai alueena.

Voi liittää palautteen mukaan myös valokuvan. Jos käytät palautekanavaa mobiililaitteella, voi ottaa suoraan kuvan laitteen kameralla tai vaihtoehtoisesti voit tuoda kuvan suoraan laitteen muistista.

Viimeisenä tulee antaa palautteen antajan nimi ja sähköpostiosoite (nämä pakollisia),

lisäksi voit valita haluatko palautteeseen henkilökohtaisen vastauksen sähköpostiin ja haluatko myös julkaista palautteen palautekanavassa.

Näitä yhteystietoja ei näytetä palautepalvelussa, vaikka olisit sallinut palautteesi julkaisun.

Huomaa!

Kuntalaisaloitteet tulee jättää kirjallisena osoitettuna kirjaamoon ja asianosaiselle toimielimelle. Aloiteasioita ovat esim. hidasteet ja katujen parantamiset, kuntalaisaloitetta ei tehdä palautekanavan kautta.


Verkkoasiointi


Palvelut

Museopalvelut

Katso tiedot

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Katso tiedot

Leikkipuistot

Katso tiedot

Liikuntatilojen ja -alueiden käyttö

Katso tiedot

Iisalmen ulkoilualueet ja -reitit

Katso tiedot

Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

Katso tiedot

Katujen kunnossapito

Katso tiedot

Kirjastopalvelut

Katso tiedot