Urheiluapuraha- ja stipendihakemus (verkkolomake)

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Urheiluapurahat ja stipendit julistetaan haettavaksi erillisellä kuulutuksella loppuvuodesta loka-marraskuussa ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Esityksen urheiluapurahoista ja stipendeistä voi tehdä vain järjestön edustaja, esitystä ei voi kuitenkaan tehdä itselleen. Yksityinen henkilö ei voi tehdä hakemusta.

Urheiluapurahojen ja stipendien myöntämiskriteerit:

  • Palkittavan on oltava kirjoilla Iisalmessa tai edustettava iisalmelaista järjestöä.
  • Apurahoja jaettaessa huomioidaan yksilön/joukkueen saavutukset, sarjataso, lajin arvostus, yleisyys ja Iisalmen tunnetuksi tekeminen.
  • Pääosa apurahoista kohdistetaan vähintään 15-vuotiaisiin urheilijoihin. Merkittävistä syistä apuraha voidaan myöntää myös alle määritellyn ikärajan, palkitseminen voi tapahtua muullakin tavalla kuin rahallisesti.
  • Ikämiessarjoissa ei myönnetä henkilökohtaista apurahaa, poikkeuksena kuitenkin vammaisurheilijat.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta täsmentää tarvittaessa vuosittain apurahojen ja stipendien myöntämiskriteereitä päätöksenteon yhteydessä, johtuen mm. käytössä olevista määrärahoista ja hakemusten määristä.

Lisätietoja: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen p. 040 545 4567.


Verkkoasiointi


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käyttöön on mahdollista saada tukea:


Palvelut

Liikunta ja nuorisojärjestöjen tuki ja avustukset

Katso tiedot