Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

Liikunta- ja nuorisojärjestöt sekä vammaisjärjestöt voivat hakea keväisin toiminta-avustusta kaupungilta kuluvan vuoden toimintaan. Hakuaika ilmoitetaan erikseen lehdessä ja kaupungin verkkosivuilla.

Lisäksi liikunta- ja nuorisojärjestöille voidaan myöntää avustusta ilman erillistä hakuaikaa koulutus- ja kurssitoimintaan sekä kohdeavustusta mm. kuluvan vuoden liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin. Kohdeavustuksiin kuuluvat myös iisalmelaisten jääseurojen avustukset lähialueen jäähallien käytöstä.

Urheiluapurahat ja stipendit julistetaan haettavaksi erillisellä kuulutuksella loppuvuodesta ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta täsmentää tarvittaessa vuosittain apurahojen ja stipendien myöntämiskriteereitä päätöksenteon yhteydessä, johtuen mm. käytössä olevista määrärahoista ja hakemusten määristä.

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksella ei saa olla päällekkäisyyttä kaupungin muiden hallintokuntien myöntämien avustusten kanssa.

Toiminta-avustusta myönnettäessä noudatetaan seuraavia ohjeita ja kriteereitä:

Määrälliset kriteerit 60 % (pisteytys)

  1. Toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrät, painotus alle 18-vuotiaissa (ikäryhmät: 0-12, 13-18, 19-29, 30-)
  2. Kokoontuvien ryhmien kokoontumiskertojen, ohjaajien ja valmentajien määrät

Laadulliset kriteerit 40 %

  1. Toiminnan vastaavuus kaupungin / sivistys- ja hyvinvointitoimialan strategisiin tavoitteisiin 2. Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 3. Ohjaajien ja valmentajien koulutustaso ja koulutusaktiivisuus 4. Ko. järjestölle myönnetty valtakunnallinen laatutunnustus (esim. sinetti tai vastaava)

Urheiluapurahojen ja stipendien myöntämiskriteerit:

  • Palkittavan on oltava kirjoilla Iisalmessa tai edustettava iisalmelaista järjestöä
  • Apurahoja jaettaessa huomioidaan yksilön/joukkueen saavutukset, sarjataso, lajin arvostus, yleisyys ja Iisalmen tunnetuksi tekeminen
  • Pääosa apurahoista kohdistetaan vähintään 15-vuotiaisiin urheilijoihin merkittävistä syistä apuraha voidaan myöntää myös alle määritellyn ikärajan, palkitseminen voi tapahtua muullakin tavalla kuin rahallisesti.
  • Ikämiessarjoissa ei myönnetä henkilökohtaista apurahaa, poikkeuksena kuitenkin vammaisurheilijat

Verkkoasiointi

Jääseurojen kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Avustushakemuslomake jääseuroille lähialueiden jäähallien käytöstä aiheutuviin kustannuksiin (alle 18 vuotiaiden jäänkäyttö).

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunnan kohdeavustushakemus (verkkolomake)

Avustushakemus liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin järjestöille.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen koulutus- ja kurssiavustushakemus (verkkolomake)

Liikunta- ja nuorisojärjestöt voivat tehdä avustushakemuksen kuluvan vuoden koulutus- ja kurssitoimintaan tällä sähköisellä lomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustushakemus (verkkolomake)

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustusta sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Iisalmen kaupungin ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja.

Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Liikuntalaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390

Liittyvät palvelut

Leikkipuistot

Katso tiedot

Ohjattu liikunta

Katso tiedot

Uimarannat

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut