Kesätyötuki

Kesätyötuki on tarkoitettu työnantajille, jotka työllistävät iisalmelaisen nuoren (16-24 -vuotiaan) työhön, joka sijoittuu koulujen kesäloman aikaan. Kun kesätyöntekijä ei ole koululainen tai opiskelija, työ voi ajoittua ajalle 1.5.-30.9.

 • Ensi vuoden kesätyötuen suuruus, tuen saamisen ehdot sekä lomakkeet julkaistaan viimeistään ensi vuoden alusta. Tänä vuonna tuen määrä oli 20,00€/pvä enintään 20 työpäivälle.
 • täytä joko sähköinen hakemus (suomi.fi) tai paperinen lomake (pyydä työllisyyspalveluista). Hakemuksen liitteeksi toimita kopio työsopimuksesta / kesätyöntekijä
 • palauta huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki / Kirjaamo, Iisalmi-tuki, PL 10, 74101 Iisalmi.
 • kesätyötuki haetaan etukäteen, maksetaan jälkikäteen toteutumatietojen mukaisesti. Kesätyötuen hakemuksen voi jättää 31.8. asti.
 • kesätyötuen maksatus haetaan erillisellä maksatuslomakkeella kesätyöjakson päätyttyä. Maksatus olisi hyvä hakea heti kesätyöjakson päätyttyä, mutta viimeistään se on haettava 31.10. mennessä.

Kesätyötukeen oikeuttavaa nuorta koskevat edellytykset:

 • nuori on iisalmelainen 16-24 -vuotias koulua tai opintojaan jatkava henkilö tai
 • on peruskoulun päättävä (koskee myös 15 -vuotiasta peruskoulunsa päättävää) tai
 • on työnhakija

Työnantajaa koskevat edellytykset:

 • työnantaja voi olla yritys, yhdistys/järjestö tai kotitalous
 • työn pitää toteutua koulujen kesäloman aikana (jos työllistettävä koululainen tai opiskelija)
 • jos työllistettävä on työnhakija, työ voi ajoittua ajalle 1.5.-30.9.
 • täyteen tukeen oikeuttavan työajan on oltava 30h/vko ja työpäiviä pitää kertyä vähintään 20
 • työsuhteessa sovelletaan joko työehtosopimusta tai jos sitä ei ole (esim. kotitaloustyönantajat), työssä noudatetaan työsopimuslakia (2001/55).
 • Palkkaus joko työehtosopimuksen mukaan tai jos työehtosopimusta ei ole, tuntipalkan on oltava vähintään 7,04€/h (v. 2019)
 • voi hakea kesätyötukea useasta työllistettävästä yhtä aikaa

Liittyvät palvelut

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Iisalmi -tuki

Iisalmi -tuen tavoitteena on edistää työttömänä olevien iisalmelaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut