Iisalmi -tuki

Iisalmi -tuella edistetään iisalmelaisten työnhakijoiden työllistymistä. Tuki on tarkoitettu työn järjestämisestä ja työtehtäviin opastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseksi. Vuonna 2019 tuen määrä on 800 €/kk enintään 8 kk:n ajan. Tuen voi myös hakea eri pituisiin oppisopimuskoulutuksiin; tuen määrä on 800 €/kk ensimmäiset 6 kk, ja loppuajalla tuen määrä on 400€/kk.

Iisalmi -tuki on vain yritystyönantajien käytettävissä 31.12.19 asti. Vuodesta 2020 alkaen Iisalmi -tukea voivat myös hakea 3. sektorin työnantajat.

Uuden Iisalmi -tuen määrä, tuen saamisen ehdot ja lomake julkaistaan viimeistään vuoden 2020 alussa.

  • tarkasta työllisyyspalveluista, kuulutko Iisalmi -tuen kohderyhmään.
  • täytä joko sähköinen hakemus (suomi.fi) tai paperinen lomake (pyydä työllisyyspalveluista). Hakemuksen liitteeksi pitää toimittaa kopio työsopimuksesta ja elinkeinotoimintaa harjoittavilta työnantajilta selvitys de minimis -tuista kahden viimeisen verovuoden ajalta (erittely: tuen myöntäjä, tukimuoto, tuen määrä ja myöntövuosi).
  • palauta huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi tai Iisalmen kaupunki / Kirjaamo, Iisalmi-tuki, PL 10, 74101 Iisalmi.

Iisalmi -tukea on haettava kahden kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Vuonna 2019 työllistettävän on oltava iisalmelainen, vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö.

Työnantajan edellytykset tuen saamiseen:

  • toiminnan vakiintuneisuus
  • asianmukaisesti järjestetyt työntekijän perehdytys ja työtilat
  • työntekijällä pitää olla työnjohdollinen esimies
  • tukea myönnettäessä tarkistetaan mahdolliset työsopimuslain mukaiset henkilöstövähennykset
  • työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisesta
  • Iisalmi -tukea ei voida myöntää, jos työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai Iisalmen kaupungin avustuksia työllistämisen kuluihin.

Työsuhteelta edellytetään, että työaika on vähintään 30 tuntia viikossa ja työstä maksettava palkka on joko työehtosopimuksen mukainen tai jos työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla vähintään 1 211 €/kk kokoaikatyössä.

Verkkoasiointi

Iisalmi -tuen maksatushakemus 2019

Tällä hakemuksella työnantaja hakee Iisalmi -tuen maksatuksen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Iisalmi -tukihakemus

Iisalmi -tukihakemus iisalmelaisen työnhakijan palkkaamiseksi.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Iisalmi -tukihakemus

Tukihakemus iisalmelaisten pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Liittyvät palvelut

Kesätyötuki

Kesätyötuki on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa iisalmelaisen 16-24 -vuotiaan nuoren kesäksi töihin.

Katso tiedot

Työllistämisavustus järjestöille

Palkkatukityöllistämistä täydentävä avustus kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa pitkään työmarkkinatukea saaneen iisalmelaisen.

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut