Iisalmen kaupungin koulukuljetukset

Koulukuljetuksista päätetään voimassa olevan perusopetuslain ja koulutuslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti.

Iisalmen kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt, että esi- ja perusopetusta tai lisä-opetusta saaville oppilaille järjestetään maksuton kuljetus tai huoltajaa avustetaan oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta seuraavilla perusteilla:

  • Kuljetus voidaan järjestää joko koko lukuvuodeksi tai osaksi vuotta, esimerkiksi talvikuukausiksi tai määräajaksi.
  • Kunta osoittaa oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa opetus järjestetään lain edellyttämällä tavalla. Koulukuljetus järjestetään tähän kouluun (ns. oppilaan lähikoulu).

Koulukuljetus järjestetään seuraavissa tapauksissa:

  • esiopetusoppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 1.- 3. luokan oppilaan koulumatka on yli 3 km
  • 4.- 9. luokan oppilaan koulumatka on yli 5 km

Koulumatka mitataan kotitontin portilta koulutontin portille lyhintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa reittiä käyttäen.

Esiopetuksen kuljetukset

Esiopetuksessa olevien oppilaiden kuljetusetuus koskee kuljetusta kotoa tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta suoraan esiopetukseen ja esiopetuksesta suoraan kotiin tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitettuun varhaiskasvatukseen. Etuus ei siis koske varhaiskasvatuslaissa tarkoitetun varhaiskasvatuksen ja kodin välistä matkaa. Niissä tapauksissa, joissa esiopetus ja varhaiskasvatus toteutetaan samassa yksikössä, esiopetus on osa varhaiskasvatusta, joten kuljetusetuutta ei ole.

Poikkeus- ja erityisperusteilla myönnettävät kuljetukset

(koulumatkan vaarallisuus tai rasittavuus, terveydelliset syyt, ym.)

Iisalmen kaupunki on omalta osaltaan määritellyt vaaralliset kohteet, jotka oikeuttavat koulukuljetukseen (esim. radanylitykset, tietyt tieosuudet).

Muut poikkeuskuljetukset tulee perustella ja anoa erikseen. Päätös tehdään joko lukuvuodeksi kerrallaan tai lyhyemmäksi aikaa. Tällöin myös asiantuntijalausunnot on toimitettava jokaisen hakemuksen mukana.

Verkkoasiointi

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Koulukuljetushakemus

Erityisillä perusteilla myönnettävän koulukuljetuksen hakeminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Iisalmen kaupungin koulukuljetusopas

Opas esi- ja peruskoulun oppilaiden huoltajille Iisalmen kaupungin koulukuljetuksesta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Katso tiedot

Joustava perusopetus (JOPO)

Katso tiedot

Perusopetus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut