Aineisto- ja tietopalvelu

Kirjaamon ja kaupunginarkiston hoitajat tarjoavat tietopalvelua julkishallinnolle, tutkijoille ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, yksityisille yhteisöille ja kansalaisille. Kirjaamosta saat tietoja käsittelyssä olevista asioita ja asiakirjoista. Keskusarkistosta asianosaiset saavat tarvittaessa jäljennöksiä heitä koskevista asiakirjoista, mm. päättötodistuksista. Kaupunginarkiston julkiset aineistot ovat tutkijoiden hyödynnettävissä. Kirjaamon ja kaupunginarkiston tietopalvelua hoitavat asiakas- ja tietopalvelukoordinaattori ja asianhallintasihteeri.

Kaupunginarkistosta löytyvät mm. seuraavat arkistokokonaisuudet

  • Iisalmen pitäjän 1892-1921 ja maalaiskunnan 1922-1969 arkistot
  • Kauppalan ja kaupungin osa-arkistot
  • Yksityisarkistokokoelmat ns. kotiseutuarkisto

Vuodesta 2010 alkaen sosiaalihuollon asiakirjoista ja arkistosta vastaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit pyytää nähtäväksesi tai saataville asiakirjoja ja tietoja, jotka ovat julkisia tai jotka koskevat sinua asianosaisena.

Saat kaupunginarkistoon siirretyistä asiakirjoista annettavat viralliset todistukset, otteet, jäljennökset ja selvitykset oikeiksi todistettuina asiakas- ja tietopalvelukoordinaattorilta tai asianhallintasihteeriltä.

Asiakirjoja voidaan lainata virkakäyttöön toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua.

Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön, mutta asiakirjoja voidaan antaa luettavaksi ja jäljennettäväksi.

Kun haluat asiakirjoista kopioita, perimme asiakirjojen antamisesta ja lunastuksesta vahvistetun taksan.

Keskusarkisto palvelee tutkijoita tutkimuksen lähteenä. Tutkijat voivat ottaa yhteyttä ja sopia ajan arkiston käytölle. Arkiston käyttö tapahtuu aina kaupunginarkiston henkilöstön valvonnassa.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tiedonanto on maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse, asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvontavelvollisuuden piiriin. Muutoin Iisalmen kaupungin viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta peritään kaupungille lunastusta ja maksuja kaupunginhallituksen 7.6.2010 § 243 hyväksymien perusteiden mukaan.

Verkkoasiointi

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Tietojen korjaus-, poisto- tai täydennyspyyntölomake

Voit korjata, poistaa tai täydentää itseäsi koskevia Iisalmen kaupungin rekisterissä olevia tietoja tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tietojen tarkistuslomake

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot Iisalmen kaupungin rekistereistä tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Tutkimuslupahakemus kaupungin arkistoon

Voit hakea tutkimuslupaa Iisalmen kaupunginarkistosta tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Liittyvät palvelut

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut