Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka antaa tietoa ja neuvontaa yksityishenkilöille talouden ja velkojen hoidosta. Vieremän kunnan talous- ja velkaneuvojan palvelut sijaitsevat Iisalmessa.

Puhelinasiointi

Talous- ja velkaneuvoja

Talous- ja velkaneuvoja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8304362

Linkit

Talous- ja velkaneuvonnan verkkosivut

Talous- ja velkaneuvonnan verkkosivut

Lisää tietoa
Avaa linkki

Talous- ja velkaneuvonta auttaa henkilöä, joka tarvitsee tukea oman taloutensa tulojen ja menojen hallinnassa. Jos velallinen kokee, ettei hän suoriudu veloistaan, neuvonnassa selvitetään mahdollisuudet velkojien kanssa neuvotteluun ja maksusuunnitelmien tekoon.

Asiakasta autetaan myös velkajärjestelyhakemuksen ja muiden asiakirjojen laadinnassa ja ohjataan velallinen hakemaan oikeudellista apua, jos hän sellaista tarvitsee. Talous- ja velkaneuvonnassa voi asioida luottamuksellisesti.

Kunta järjestää neuvontaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kuntien ja aluehallintoviraston kanssa. Kunta voi hankkia palvelun myös erikoistuneelta palveluntuottajalta.

Laki talous- ja velkaneuvonnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000713