VOIMA - yhteistyöstä voimaa kotouttamiseen- hanke 

 VOIMA-hanke edistää viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa. Vapaaehtoistyön koordinointi auttaa yhdistyksiä löytämään oman roolinsa ja tehtävänsä kotouttamiseen liittyen. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhteisöille eväitä ja koulutusta, jotta niiden toiminta tavoittaisi paremmin myös maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta tukee omalta osaltaan viranomaisten tekemää kotouttamistyötä Iisalmessa, Lapinlahdella ja Sonkajärvellä. Paikalliset yhdistykset ovat jo tehneet paljon arvokasta työtä esimerkiksi pakolaisten kotouttamiseksi.

Nyt mukaan kaivataan yhdistyksiä entistäkin laajemmalla rintamalla!

Hankkeeseen halutaan mukaan erityisesti uusia yhdistystoimijoita. Toiminnan järjestämiseksi ei tarvita erityistä perehtyneisyyttä monikulttuurisuuteen, vaan into omaa asiaa kohtaan ja avoimuus kohdata muita ovat ainoat vaatimukset. Hanke tukee erityisesti niitä yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan maahanmuuttajia mukaan toimintaansa, mutta etsivät vielä sopivaa toiminnan muotoa tai tapaa kertoa omasta toiminnastaan maahanmuuttajille. Hankkeen yhtenä tavoitteena on käynnistää uusia, maahanmuuttajien ja pakolaisten kotoutumista tukevia toiminnan muotoja.

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajia heitä kiinnostavan vapaa-ajan toiminnan löytämiseksi. Järjestö- ja yhdistystoiminta tarjoaa heille mahdollisuuksia kehittää kielitaitoaan ja vahvistaa kontakteja muihin suomalaisiin. Osallistuminen lähtee maahanmuuttaneiden omista tarpeista ja kiinnostuksenkohteita ja oma-aloitteisuutta halutaan hankkeessa tukea mahdollisimman paljon.

Tietoa järjestöjen, seurojen ja yhdistysten toiminnasta koostetaan hankkeessa muotoon, joka tavoittaa helposti kohderyhmät ja yhteistyökumppanit. Henkilökohtaiset kontaktoinnit, erilaisten tapahtumien järjestäminen ja tiivis yhteistyö kotouttamistyötä tekevien yhteistyökumppaneiden kanssa ovat tärkeitä tiedotusväyliä. Hankkeen viestinnässä käytetään paljon kuvia ja selkeää suomea, jotta tavoitettaisiin suomen kieltä vielä heikosti osaavat maahanmuuttajat.

VOIMA – yhteistyöstä voimaa kotouttamiseen toimii Iisalmessa, Lapinlahdella ja Sonkajärvellä.

Hanke päättyi 31.12.2017

Voima_tunnus_rgb-04.jpg64349_amif[1].jpg