Life&Career - Elämä ja Ura Ylä-Savossa, maahanmuutto- ja kv-rekrytointipalveluiden kehittämishanke

Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden yksikössä on alkamassa huhtikuussa 2022 seudullinen työperäiseen maahanmuuttoon liittyvä hanke. Hankkeen päätavoitteena on saada alueelle lisää kansainvälistä työvoimaa parantamalla ja kehittämällä alueen palveluprosessia niin, että alue näyttäytyy mielenkiintoisena, palvelut vastaavat kv-osaajien tarpeisiin, työnantajat saavat rekrytointeihinsa tarvitsemaansa tukea ja kv-työntekijät sitoutuvat pysyvästi alueelle.

Palveluprosessin kehittämisessä keskitytään Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden yksikön sekä alueen muiden toimijoiden yhteisen toimintamallin kehittämiseen, sekä sujuvan yhteistyömallin rakentamiseen kv-rekrytointipalvelua tarjoavien toimijoiden kanssa. Alueella olevien kansainvälisten opiskelijoiden, työntekijöiden ja heidän perheidensä kokemusta ja osaamista hyödynnetään palveluprosessin kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena on myös kokeilla uusien ulkomaalaistaustaisten osaajien rekrytointia yritysten tarpeisiin, ns. kv-rekrypilotit. Näillä piloteilla yhteistyön sujuvuutta voidaan kokeilla ja tavoitteena on luoda malli pysyvälle toiminnalle, sekä löytää sopivat toimijat kunkin tyyppisten toimenpiteiden toteuttamiseen jatkossa.

Hankkeessa työskentelevät:

Projektipäällikkö Mirja Iskanius

mirja.iskanius@iisalmi.fi

p. 040 532 2647

Projektisuunnittelija Josefiina Luoma

josefiina.luoma@iisalmi.fi

p. 040 842 2091

Hankesihteeri Hanna-Mari Raatikainen

hanna-mari.raatikainen@iisalmi.fi

p. 040 185 8715