Maahanmuuttajien palveluohjaus

Ohjaus- ja neuvontapalveluja maahanmuuttajille.

Palvelupaikat

Maahanmuuttoviraston palvelupiste (Kuopio)

Palvelupisteessä voit panna vireille hakemuksia ja tunnistautua sähköistä hakemusta varten. Palvelupisteestä et saa yleisneuvontaa.

Ajurinkatu 45, 70110 KUOPIO

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:15
Ke: 08:00 - 16:15
Pe: 08:00 - 16:15

Kaikki tiedot

Kunta tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, talouteen ja toimeentuloon, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palveluiden pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada palveluohjausta esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Liittyvät palvelut

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Ohjausta maahanmuuttajille mm. kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa Ylä-Savossa.

Katso tiedot

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Apu perustuu nuoren itsensä toiveisiin ja tarpeisiin.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut