Tutkimuslupahakemus kaupungin arkistoon

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi

Voit hakea tutkimuslupaa Iisalmen kaupunginarkistosta tällä lomakkeella.

Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö tutkimusaineistona ja kopioiden luovuttaminen julkisista ja salassa pidettävistä 100 vuotta vanhoista ja sitä tuoreemmista henkilörekistereistä edellyttää käyttötarkoituksen selvittämistä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, henkilötietolaki 523/1999 sekä erityislait)


Lomakkeet

Tutkimuslupahakemus kaupungin arkistoon

Palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot