Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

Iisalmen kaupunki on vuonna 2018 ottanut käyttöön tapahtumatukihaun, jonka kautta myönnetään tukea iisalmelaisille tapahtuman järjestäjille tai Iisalmeen rekisteröidyille toimijoille kaupungin talousarviossa määrätyn määrärahan puitteissa. Vuonna 2018 jaettavan tapahtumatuen määrä on yhteensä 20 000 euroa.

Tapahtumatukien luokat:

 • Paikalliset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0 – 1 000 €. Tapahtumat näkyvät paikallisesti ja kävijät ovat lähinnä paikallisia
 • Keskikokoiset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0 – 3 000 €. Tapahtumat ovat maakunnallisesti vaikuttavia ja kävijöitä tulee myös muista lähikunnista.
 • Isoimmille tapahtumille perusteiden mukaan, mahdollista saada tukea 0 – 5 000 €. Tapahtumat näkyvät valtakunnallisesti ja kävijöitä tulee ympäri Suomea. Tapahtumassa huomattava määrä kävijöitä.

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä verkkolomakkeella keväisin tammi-helmikuussa tarkemmin kaupungin sivuilla ilmoitettuna aikana. Jos ensimmäisessä haussa ei ole riittävästi hakukriteerit täyttäviä hakijoita, järjestetään tarvittaessa toinen hakukierros, joka toteutetaan syksyllä.

Tapahtumatukihakemuksella on mahdollista hakea myös kenttävuokratukea. Saadut kenttävuokra- ja mainospaikkaetuudet voivat vähentää rahallisen tuen määrää. Kenttien varaamisessa sovelletaan kaupungin ohjeistusta varauskäytännöistä.

Hakemuksessa mainitut liitteet tulee toimittaa kirjaamo@iisalmi.fi sähköpostiin tai kaupungintalon kirjaamoon, Pohjolankatu 14, määräaikaan mennessä. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee Kaupunginhallitus.

Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportointilomakkeen kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta. Raportissa ilmenee mm. Osallistuja- ja kävijämäärät, tapahtuman talousselvitys, selvitys tapahtuman onnistumisesta tavoitteisiin nähden, tapahtuman kehityssuunnitelmat tuleville vuosille, tapahtuman toistuvuus.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen.

Sopimusehtojen täyttämättä jättäminen voi johtaa tulevien tukien eväämiseen.

 • Tapahtumatukea saavien tapahtumien tulee tukea kaupungin arvoja: avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus.
 • Avustusta myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
 • Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon on saatu tai saadaan avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista.
 • Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen toisen tapahtumanjärjestäjän käytettäväksi.
 • Tapahtumatukihakemuksella on mahdollista hakea myös tilavuokratukea. Saadut tilavuokra- ja mainospaikkaetuudet voivat vähentää rahallisen tuen määrää. Tilojen varaamisessa sovelletaan kaupungin ohjeistusta.
 • Avustusta saaneen tapahtumanjärjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Tapahtumatukea saaneen tapahtuman markkinointiviestinnässä ja tapahtumassa kaupungin tulee saada näkyvyyttä.
 • Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportin tapahtumasta, joka on kaupungin antaman ohjeistuksen mukainen.
 • Tapahtumatuki maksetaan hyväksytyn tukihakemuksen käsittelyn jälkeen. Yli 2500 €:n tuet maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä maksetaan hyväksytyn hakemuksen jälkeen ja toinen erä sitten, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut vaadittavat dokumentit tapahtuman jälkiarvioinnista. Toisessa erässä maksettavat tuet voidaan hylätä, mikäli tapahtumajärjestäjä ei ole täyttänyt tuen myöntämisen perusteita.
 • Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.

Verkkoasiointi

Tapahtuman ilmoittaminen kalenteriin

Ilmoita tapahtumasi Iisalmen kaupungin tapahtumakalenteriin. Tapahtumia voi lisätä rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Tapahtumatukihakemus (verkkolomake)

Sähköinen hakulomake Iisalmen kaupungin tapahtumatuen hakemiseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Toimitilat ja yritystontit

Autamme yritystäsi löytämään sopivan toimitilan tai tontin alueeltamme.

Katso tiedot

Tapahtumakenttien vuokraus

Iisalmen kaupungilta voit vuokrata ulkoilmatapahtumiin sopivia tapahtumakenttiä Luuniemeltä ja Mansikkaniemeltä.

Katso tiedot

Kasvuyrityspalvelut

Neuvontaa ja tukea kasvuyrityksille.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut