Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

Iisalmen kaupungin tapahtumatuki 2021 - uusi hakuaika 15.12.2021 saakka

Iisalmen kaupungin vuoden 2021 tapahtumatuki on kokonaisuudessaan 35 000 e, josta 28 000 e jaettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 26.4.

Kesän ja syksyn 2021 peruuntuneista tapahtumista johtuen, tukea on vielä jäljellä haettavaksi. Jäljelle oleva noin 5 000 euron suuruinen tapahtumatuki on nyt haettavissa tapahtumajärjestäjälle, joka tuottaa Iisalmeen tapahtuman. Tukea voidaan maksaa useammalle hakijalle ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päätöksen tuen myöntämisestä tekee Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja viranhaltijapäätöksellä.

Tapahtumatuen hakuaika on 22.11.-15.12.2021 klo 16.00 saakka

Huomioi juhlavuosi tapahtumassasi.

Liitä tapahtumasi osaksi Iisalmen 130-vuotisjuhlavuotta luontevalla tavalla – tapahtuman luonteen ei varsinaisesti tarvitse muuttua, mutta pienikin teko ja viestinnällinen ele voi liittää sen yhteiseen juhlavuoteemme!

Iisalmi tunnetaan ainutlaatuisena osaamisen paikkana, jossa syntyy päivittäin pieniä ja suuria ihmeitä. Iisalmen ihmeet syntyvät yhdessä tekemällä.

Tehdään yhdessä juhlavuodestamme koko vuoden kestävä kavalkadi, joka juhlistaa yhteistä osaamistamme, ja josta syntyy hyvinvointia ja onnellisuutta koko kaupungillemme sekä kaikille juhlavuoden tapahtumissa vieraileville!

Kaikkien juhlavuoteen osallistuvien tapahtumien yhteiseen käyttöön on tarjolla Iisalmi 130 vuotta -tunnukset, joista löytyy lisätietoa www.iisalmi.fi/juhlavuosi-sivulta. Sivulla on myös linkki tapahtumakalenteriin, jonne voi lisätä oman tapahtuman tai tempauksen.

Sosiaalisessa mediassa tapahtumajärjestäjällä on mahdollisuus käyttää juhlavuoteen liittyvissä julkaisuissa seuraavia aihetunnisteita: #Iisalmi130, #ByIisalmi sekä #tehdäänihmeitäyhdessä.

Tapahtumajärjestäjä on velvollinen huomioimaan toiminnassaan Aluehallintoviraston voimassaolevat rajoitukset yleisötapahtumien järjestämisessä.

Lisätietoa: www.avi.fi/korona sekä www.avi.fi/tiedotteet.

Tapahtumatukea saavan tapahtumajärjestäjän toimenpiteet

 • Tapahtuman markkinointiviestintä tuo Iisalmen seudun esiin elinvoimaisena ja houkuttelevana alueena.
 • Kaupungin ja/tai juhlavuoden logon tulee näkyä tapahtuman markkinoinnissa ja tapahtumissa.
 • Iisalmen kaupungille on annettava mahdollisuus tapahtuman luonteeseen sopivaan esittelypisteeseen tai joku muu luonteva näkyvyys tapahtumassa (esim. tuotejakelu, mainoselementtinäkyvyys jne.)
 • Tapahtumajärjestäjän nettisivulla tulee olla kaupungin tai juhlavuoden logo, josta linkki Iisalmen kaupungin nettisivuille (www.iisalmi.fi/juhlavuosi)
 • Tapahtumat tulee lisätä tapahtumakalenteriin (www.iisalmi.fi/tapahtumat, ”Lisää tapahtuma”). Kalenterin hallinnassa ”tapahtuman tyyppi” -kohdasta on valittava sekä tyyppi, esim. ”Tanssit” sekä ”Iisalmi 130”, jolloin tapahtuma näkyy sekä seudullisessa että juhlavuoden tapahtumakalenterissa.
 • Instagram- tai Facebook-hashtagit. #iisalmi130, #byiisalmi #emmeodotaihmeitäteemmeniitä #iisalmijatienoot #elämänmakuisiaelämksiä
 • Tapahtumajärjestäjän oman Facebook-sivun tapahtumat-osio. Lisää tapahtumasi rinnakkaisjärjestäjäksi Minun Iisalmeni- sekä Iisalmi ja tienoot -Facebook
 • Tapahtumajärjestäjä voi hyödyntää veloituksetta Iisalmen kaupungin medianäyttöjä. Lähetä tapahtuman mainos 1080x1920 pikseliä, formaatti png.
 • Mahdolliset muutokset tai poikkeukset tapahtumatiedoissa tulee toimittaa kaupungille sekä päivittää olemassa oleviin medioihin hyvissä ajoin ennen tapahtuman toteutusajankohtaa.

Tapahtumatukien luokat

Paikalliset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0–1000€

Tapahtumat näkyvät paikallisesti

Kävijät ovat lähinnä paikallisia

Keskikokoiset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0–3000€

Tapahtumat ovat maakunnallisesti vaikuttavia

Kävijöitä tulee myös muista lähikunnista

Isoimmille tapahtumille perusteiden mukaan, mahdollista saada tukea 0–5000€

Tapahtumat näkyvät valtakunnallisesti

Kävijöitä tulee ympäri Suomea

Tapahtumassa huomattava määrä kävijöitä

Hakuaika vuonna 2021

Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/21ED23575462420A

Hakuaika on 15.12.2021 klo 16.00 saakka.

Valinnat ja päätöksenteko

Kaupungin elinvoimapalveluiden markkinointi-, viestintä-, matkailu- ja tapahtumapalvelut -tiimi käsittelee hakemukset ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus päättää kenelle tukea myönnetään ja kuinka paljon.

 1. Iisalmen kaupunki myöntää tapahtumatukea tapahtumajärjestäjälle, joka tuottaa Iisalmeen tapahtuman vuonna 2021. Tapahtumajärjestäjä voi olla yhteisö tai työryhmä.
 2. Tapahtumatukea saavien tapahtumien tulee tukea kaupungin arvoja: avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus.
 3. Tapahtumatukea myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen tukien käyttötarkoituksen toteutuminen.
 4. Tapahtumatukea ei myönnetä samaan tapahtumaan, johon kaupunki osallistuu yhteistyökumppanina tai osoittaa siihen muuta rahallista tukea.
 5. Tukea voi saada, vaikka hakija on saanut kaupungin myöntämää toiminta-avustusta.
 6. Tukea ei voi saada, jos hakija on saanut kaupungin kohdeavustusta samaan tapahtumaan.
 7. Tapahtumatukea voi perustellusti saada myös toimija, joka saa tukea solmitun yhteistyösopimuksen nojalla. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi järjestettävän tapahtuman alueellinen uutuusarvo tai tapahtuman laajuus järjestäjän normaaliin toimintaan nähden.
 8. Myönnetty tuki on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen toisen tapahtumanjärjestäjän käytettäväksi.
 9. Tapahtumatukea saaneen tapahtumanjärjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupungin tulee saada näkyvyyttä tukea saaneen tapahtuman markkinointiviestinnässä sekä tapahtumassa.

10. Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille tapahtumasta raportin, joka on kaupungin antaman ohjeistuksen mukainen.

11. Tapahtumatuki maksetaan hyväksytyn tukihakemuksen käsittelyn jälkeen. Yli 2500 €:n tuet maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä maksetaan hyväksytyn hakemuksen jälkeen ja toinen erä, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut vaadittavat dokumentit tapahtuman jälkiarvioinnista. Toisessa erässä maksettavat tuet voidaan hylätä, mikäli tapahtumajärjestäjä ei ole täyttänyt tuen myöntämisen perusteita.

12. Jos tukea hakee työryhmä tai muu yhteisö, jolla ei ole y-tunnusta tai toiminimeä, on jonkun työryhmästä toimittavana vastuullisena hakijana omalla henkilötunnuksellaan työryhmän puolesta.

13. Tukea voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.

14. Tuki myönnetään ehdoin, että se voidaan vaatia palautettavaksi, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai tapahtuma peruuntuu tai tapahtuman luonne muuttuu olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta.

Verkkoasiointi

Tapahtumatukihakemus (verkkolomake)

Sähköinen hakulomake Iisalmen kaupungin tapahtumatuen hakemiseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Tapahtumatukiselvitys

Tapahtumatukea saaneet tapahtumajärjestäjät tekevät tällä lomakkeella selvityksen tapahtuman toteutumisesta kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Iisalmen kaupungin sähköinen ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin sähköiseltä ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Iisalmen kaupungin tapahtumatilojen ja mainospaikkojen vuokrausehdot

Tiedote Iisalmen kaupungin tapahtumatilojen ja mainospaikkojen vuokrausehdoista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Kaupungin myöntämät avustukset

Verkkosivulta löytyy tietoa Iisalmen kaupungin myöntämistä avustuksista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Maatilatalouden kehittämisavustukset

Katso tiedot

Toimitilat ja yritystontit

Katso tiedot

Kasvuyrityspalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut