Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

Iisalmen kaupunki toimii tapahtumien mahdollistajana myös vuonna 2020. Tapahtumajärjestäjä voi hakea kaupungin myöntämää tapahtumatukea Iisalmessa järjestettäville tapahtumille. Vuonna 2020 jaettavan tapahtumatuen määrä on yhteensä 35 000 euroa. Tapahtumatuen hakuaika on 20.1.-21.2.2020.

Markkinointi-, viestintä- ja tapahtumatiimi on valmistellut tapahtumatuen myöntämisen ehdot. Ehdot mahdollistavat tapahtumatuen myöntämisen tapahtumajärjestäjälle, joka saa kaupungin myöntämää toiminta-avustusta. Tapahtumatukea voi perustellusti saada myös tapahtumajärjestäjä, joka saa tukea solmitun yhteistyösopimuksen nojalla. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi järjestettävän tapahtuman alueellinen uutuusarvo tai tapahtuman laajuus järjestäjän normaaliin toimintaan nähden.

Tapahtumatukea ja kohdeavustusta ei voi saada samaan tapahtumaan.

Vuonna 2020 kaupunki myöntää vain rahallista tapahtumatukea. Mainospaikkojen ja tapahtumakenttien vuokrat laskutetaan varaajalta hinnaston mukaisesti.

Tapahtumatukien luokat ovat seuraavat:

Paikalliset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0–1000€

• Tapahtumat näkyvät paikallisesti

• Kävijät ovat lähinnä paikallisia

Keskikokoiset tapahtumat, mahdollista saada tukea 0–3000€

• Tapahtumat ovat maakunnallisesti vaikuttavia

• Kävijöitä tulee myös muista lähikunnista

Isoimmille tapahtumille perusteiden mukaan, mahdollista saada tukea 0–5000€

• Tapahtumat näkyvät valtakunnallisesti

• Kävijöitä tulee ympäri Suomea

• Tapahtumassa huomattava määrä kävijöitä

Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.iisalmi.fi/avustukset.

Tapahtumatuen hakuaika on 20.1.-21.2.2020.

Hakemukset käsitellään hakuajan jälkeen.

Tuen suuruuden määräytyminen:

Kaupungin elinvoimapalveluiden markkinointi, viestintä ja tapahtumapalvelut -tiimi käsittelee hakemukset ja tekee esityksen myönnettävien tukien määrästä kaupunginhallitukselle.

Tapahtumatilojen ja mainospaikkojen varaamisessa ja hinnoittelussa sovelletaan kaupungin ohjeistusta. Kenttien ja mainospaikkojen käytössä tapahtumatuottajan tulee noudattaa kaupungin tapahtumatilojen ja mainospaikkojen vuokrausehtoja,

ehdot löydät verkkosivulta dokumentista: Iisalmen kaupungin tapahtumatilojen ja mainospaikkojen vuokrausehdot.

 • Tapahtumatilat tulee luovuttaa takaisin samassa kunnossa, missä ne ovat olleet luovutushetkellä.
 • Mainokset tulee poistaa välittömästi tapahtuman jälkeen.

Kaupunki laskuttaa tapahtumajärjestäjää tilojen siivous-, asennus- tai purkukuluista, mikäli mainospaikat tai tilat eivät ole asianmukaisessa kunnossa.

Tapahtuman raportointi:

Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportointilomakkeen kahden kuukauden kuluttua tapahtumasta. Raportissa ilmenee mm. osallistuja- ja kävijämäärät, tapahtuman talousselvitys, selvitys tapahtuman onnistumisesta tavoitteisiin nähden, tapahtuman kehityssuunnitelmat tuleville vuosille, tapahtuman toistuvuus.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen.

Tapahtuman raportointi tehdään sivulla www.iisalmi.fi/tapahtumatuki.

Sopimusehtojen täyttämättä jättäminen voi johtaa tulevien tukien eväämiseen.

 1. Iisalmen kaupunki myöntää tapahtumatukea tapahtumajärjestäjälle, joka tuottaa Iisalmeen tapahtuman.
 2. Tapahtumatukea saavien tapahtumien tulee tukea kaupungin arvoja: avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus.
 3. Tapahtumatukea myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
 4. Tapahtumatukea ei myönnetä samaan tapahtumaan, johon kaupunki itse osallistuu yhteistyökumppanina ja osoittaa siihen myös rahallista tukea.
 5. Tukea voi saada, vaikka hakija on saanut kaupungin myöntämää toiminta-avustusta.
 6. Tukea ei voi saada, jos hakija on saanut kaupungin kohdeavustusta samaan tapahtumaan.
 7. Tapahtumatukea voi perustellusti saada myös toimija, joka saa tukea solmitun yhteistyösopimuksen nojalla. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi järjestettävän tapahtuman alueellinen uutuusarvo tai tapahtuman laajuus järjestäjän normaaliin toimintaan nähden.
 8. Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen toisen tapahtumanjärjestäjän käytettäväksi.
 9. Tapahtumatukea saaneen tapahtumanjärjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupungin tulee saada näkyvyyttä tukea saaneen tapahtuman markkinointiviestinnässä sekä itse tapahtumassa.

10. Tapahtuman jälkeen tuen saaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille raportin tapahtumasta, joka on kaupungin antaman ohjeistuksen mukainen.

11. Tapahtumatuki maksetaan hyväksytyn tukihakemuksen käsittelyn jälkeen. Yli 2500 €:n tuet maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä maksetaan hyväksytyn hakemuksen jälkeen ja toinen erä sitten, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut vaadittavat dokumentit tapahtuman jälkiarvioinnista. Toisessa erässä maksettavat tuet voidaan hylätä, mikäli tapahtumajärjestäjä ei ole täyttänyt tuen myöntämisen perusteita.

12. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.

Verkkoasiointi

Tapahtumatukihakemus (verkkolomake)

Sähköinen hakulomake Iisalmen kaupungin tapahtumatuen hakemiseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Tapahtumatukiselvitys 2020

Tapahtumatukea saaneet tapahtumajärjestäjät tekevät tällä lomakkeella selvityksen tapahtuman toteutumisesta kahden kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Linkit

Iisalmen kaupungin avustukset

Verkkosivulta löytyy tietoa Iisalmen kaupungin myöntämistä avustuksista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Iisalmen kaupungin ilmoitustaulu

Iisalmen kaupungin ilmoitustaululta löydät viralliset ilmoitukset, viranhaltijapäätökset, esityslistat ja pöytäkirjat.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Iisalmen kaupungin tapahtumatilojen ja mainospaikkojen vuokrausehdot

Tiedote Iisalmen kaupungin tapahtumatilojen ja mainospaikkojen vuokrausehdoista.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

i-pointti Kaupungintalo

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Maatilatalouden kehittämisavustukset

Katso tiedot

Tapahtumakenttien ja mainospaikkojen vuokraus

Katso tiedot

Kasvuyrityspalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut