Voit hakea kehittämisrahaa maaseutuhallinnon yhteislautakunnalta seuraavin perustein:

 

 

1. Tuki kehittämis- ja investointi- sekä maatalousyritystoiminnan

aloittamissuunnitelmiin 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään

800 euroa/tila/vuosi

 

Kehittämissuunnitelma voi olla

- suunnitelma ja/tai taloudellinen laskelma tuotannon kehittämiseksi

- vaihtoehtojen pohdinta  toiminnan uudelleen suuntaamiseksi

- vaikeuksiin joutuneen maatalousyrityksen tarvitsema

kehittämissuunnitelma, jolla pyritään turvaamaan kannattavan toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen.

Tehdyn suunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja ei tueta.

Hakemukseksi riittää kopio laskusta ja kuitista.

 

2. Tuki talous- ja johtamiskoulutukseen 80 % verottomasta

kustannuksesta, enintään 800 €/tila/vuosi

 

Koulutusohjelman tulee sisältää valtaosin talouden hallintaan ja johtamiseen liittyvää koulutusta.

Hakemukseksi riittää selvitys koulutusohjelmasta sekä kopio laskusta ja kuitista.

 

3. Kannustustuki 800 € investoivalle maatalousyritykselle tai

maatalousyritystoiminnan aloittajalle

 

 Kannustustuki maksetaan investoinnin toteuttamisen käynnistyttyä tai

maatalousyritystoiminnan alettua. Investoinnin tulee olla

maatalousyrityksen tuotantosuunta huomioiden merkittävä, kuten

uuden teknologian käyttöönotto tai merkittävä tuotannon laajennus

eläintilalla tai tuotevarasto ja sadonkäsittelytilat kasvinviljelytilalla.

Kun maatalousyritystoiminta aloitetaan vuokrauksella, tulee kyseessä

olla rakennettu maatila ja vuokrasopimuksen tulee olla kestoltaan

vähintään 10 vuotta.

Maatalousyritystoiminnan aloittajalle myönnettävän kannustustuen

ehtona on, että maatalousyrittäjätoiminnalla on merkitystä hakijan

taloudessa. Ohjeelliseksi maatalouden osuudeksi verotettavasta

tulosta vaaditaan kolmasosaa. Tarvittaessa hakijan on annettava

luotettava selvitys maatalousyrittäjätulon osuudesta kokonaistuloista.

Kannustustuen saamiseksi hakijan tulee esittää investointihankkeen

käynnistyttyä kopio rakennustarkastajan tarkastuskäynnillä antamasta

todistuksesta tai kopio investointituen maksatuspäätöksestä tai muu

luotettava selvitys hankkeen toteutuksen käynnistymisestä.

Maatalousyritystoiminnan aloittamisen tapahduttua on kannustuen

saamiseksi esitettävä kauppa- tai lahjakirja tai vuokrasopimus.

 

4. Tuki lypsykarja- ja emolehmätiloille eläinlääkärien suorittamiin

kuukausitarkastuksiin 50 % verottomasta kustannuksesta, enintään

800 €/tila/vuosi

 

Tuki on tarkoitettu uusille kuukausitarkastuksen käyttöönottajille enintään kahtena vuonna. Tukea voi hakea kerran

vuodessa.