Voit hakea kehittämisrahaa maaseutuhallinnon yhteislautakunnalta seuraavin perustein:

1. Tuki kehittämis- ja investointi- sekä maatalousyritystoiminnan aloittamissuunnitelmiin 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään 800 euroa/tila/vuosi

Kehittämissuunnitelma voi olla - suunnitelma ja/tai taloudellinen laskelma maatalousyrityksen tuotannon kehittämiseksi - vaihtoehtojen pohdinta maatalousyrityksen toiminnan uudelleen suuntaamiseksi - vaikeuksiin joutuneen maatalousyrityksen tarvitsema kehittämissuunnitelma, jolla pyritään turvaamaan maatalousyrityksen kannattavan toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen. Tehdyn suunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja ei tueta. Hakemukseksi riittää kopio laskusta ja kuitista.

2. Tuki talous- ja johtamiskoulutukseen 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään 800 €/tila/vuosi

Koulutusohjelman tulee sisältää valtaosin talouden hallintaan ja johtamiseen liittyvää koulutusta. Hakemukseksi riittää selvitys koulutusohjelmasta sekä kopio laskusta ja kuitista.

 

3. Kannustustuki 800 € investoivalle maatalousyritykselle tai maatalousyritystoiminnan aloittajalle

Kannustustuki maksetaan investoinnin toteuttamisen käynnistyttyä tai maatalousyritystoiminnan alettua. Investoinnin tulee olla maatalousyrityksen tuotantosuunta huomioiden merkittävä, kuten uuden teknologian käyttöönotto tai merkittävä tuotannon laajennus eläintilalla tai tuotevarasto ja sadonkäsittelytilat kasvinviljelytilalla.

Jos maatalousyritystoiminta aloitetaan vuokrauksella, tulee kyseessä olla rakennettu maatila ja vuokrasopimuksen tulee olla kestoltaan vähintään 10 vuotta. Maatalousyritystoiminnan aloittajalle myönnettävän kannustustuen ehtona on, että maatalousyrittäjätoiminnalla on merkitystä hakijan taloudessa. Ohjeelliseksi maatalouden osuudeksi verotettavasta tulosta vaaditaan kolmasosaa.

Tarvittaessa hakijan on annettava luotettava selvitys maatalousyrittäjätulon osuudesta kokonaistuloista. Kannustustuen perusteeksi hakijan tulee esittää investointihankkeen käynnistyttyä kopio rakennustarkastajan ensimmäisellä tarkastuskäynnillä antamasta todistuksesta tai kopio investointituen maksatuspäätöksestä tai muu luotettava selvitys hankkeen toteutuksen käynnistymisestä.

Maatalousyritystoiminnan aloittamisen tapahduttua on esitettävä kauppa- tai lahjakirja tai vuokrasopimus.

 

4. Tuki nautakarjatiloille eläinlääkärien ja seminologien suorittamiin kuukausitarkastuksiin 50 % verottomasta kustannuksesta, enintään 800 €/tila/vuosi

Tuki on tarkoitettu uusille kuukausitarkastuksen käyttöönottajille kahtena vuonna. Tukea voi hakea kerran vuodessa.

 

Kohtien 1.-4. tukipäätökset tehdään siinä järjestyksessä kuin tukea haetaan.