TÄYSIN MAKSULLINEN LOMITTAJA-APU

 

 

Täysin maksullisen lomittaja-avun saajana voi olla vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä. Paikallisyksikkö voi osoittaa maatalouslomittajan päivittäin välttämättömiin kotieläinten hoitotöihin edellyttäen, ettei se vaaranna vuosiloman, sijaisavun tai tuetun maksullisen lomittaja-avun järjestämistä.

Täysin maksullisen lomittaja-avun korvaus on 37,35e/ lomitustunti.

Tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta www.mela.fi/